100% JA till teknik

04 apr 2023

Owens Corning Paroc vill inspirera fler unga tjejer att välja ingenjörsyrket, ett yrke som traditionellt sett är mansdominerat. Genom att få fler tjejer att välja tekniska yrken kan vi bidra till en långsiktig kompetensförsörjning inom branschen och stärka vår och Sveriges framtida konkurrenskraft. Här har mötesplattformar som IGE-day en viktig funktion att fylla.

Tonårstjejer på besök i Hällekis

 IGE-day står för Introduce a Girl to Engineering och ger unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år möjligheten att testa på ingenjörsyrket för en dag. Den 31 mars var det dags för årets upplaga och vi fick förmånen att ta emot närmare 30 unga tjejer i vår fabrik i Hällekis. 

Beatrice Hallén informerar om Parocs verksamhet

Erfarenheter & inspiration

Flera av Parocs kvinnliga ingenjörer var på plats för att dela med sig av sin bakgrund och erfarenheter inom arbetslivet i allmänhet, och Paroc i synnerhet. Beatrice Hallén, Sr Sustainability Leader, berättade hur hon under sina 23 år på företaget testat på flera olika roller och även fått möjlighet att jobba internationellt. Även Marie Stensson, produktionschef och Veronica Sjödin, miljöchef, delade med sig av sina erfarenheter. 

Precis som sockervadd!

Under dagen fick tjejerna, indelade i mindre grupper, besöka produktionen för att se hela produktionskedjan och få en förståelse för hur en produktionsanläggning fungerar. Det blev en både intressant och spännande upplevelse att se hur stenullsisolering tillverkas. Sockervadd får en helt annan dimension efter att ha fått se sten smältas och sedan spinnas till tunna trådar.

VR teknologi

Vid en annan station kunde tjejerna provmontera en rörskål och beräkna energieffektivisering vid utökad isolering. Vid en tredje station testades montering av PAROC ZEROfix-systemet i VR, en rolig utmaning som också öppnade upp för diskussioner om hur VR-tekniken kan förändra våra arbetssätt i framtiden.  

Vill öka nyfikenheten på teknik

”Det här var första året som vi är med på IGE-Day och vi är otroligt glada över att vi fick ett så stort intresse. Det är oerhört givande för oss att få träffa framtidens potentiella medarbetare på detta sätt. Det är också viktigt att vi ger fler tjejer möjligheten att få kontakt med teknikföretag och att vi kan bidra till en ökad nyfikenhet för teknik och locka fler kvinnor till branschen. Det vinner alla på”, berättar Jennifer Halling, HR Manager och initiativtagare till arrangemanget. ”Vi ser redan fram emot att välkomna ett nytt gäng nästa år”.

Fabriksbesök Marie Stensson demonstrerar en rörskål för en av grupperna. 

Fabriksbesök

En avslutande Kahoot tillsammans med ett gemensamt wordcloud sammanfattade dagen med ett enhälligt svar på frågan om teknikintresserade tjejer ska satsa på arbete inom industrin: 100% JA! 

Vad gör en ingenjör, wordcloudVad gör en ingenjör? Svaren sammanfattades i en word cloud.