Samhällsekonomiskt lönsamt att stödja tilläggsisolering av byggnader

12 okt 2022
I andra rapporten i serien om Grön logik - Åtgärdskostnader tilläggsisolering uppmärksammades att åtgärdskostnaderna och lönsamheten för tilläggsisolering av flerbostadshus och småhus behöver ses över. Rapporten har initerats av Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. 

Grön logik åtgärdskostnader tilläggsisolering

Stöd till tilläggsisolering av byggnader minskar energianvändningen och är samhällsekonomiskt lönsamt. Det visar en ny studie som släpptes i oktober 2022. Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet.

Rapporten har studerat värdet av tilläggsisolering av en dryg femtedel av de svenska små- och flerbostadshusen. 1 till 2 decimeters extra isolering av väggar och tak halverar energiförlusterna och sparar 4 TWh energi. Det motsvarar energin från 400 nya vindkraftverk eller 20 gånger fjolårets rekordhöga produktion i Karlshamnsverket. Kostnaden uppgår till 40 miljarder, att jämföra med de 90 miljarderna i höstens aviserade engångsstöd för att parera de höga energipriserna. 

Ladda ner och läs rapporten här >

Rapporten har författats av Agneta Persson, Erik Gråd och Saga Ekelin på Anthesis utifrån ett uppdrag från Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol.