Koldioxidneutral stenullsisolering minskar byggnadernas miljöavtryck

01 feb 2021
Att minska utsläppen av CO2 under byggnadens livscykel är ett av de mest effektiva sätten att begränsa klimatförändring. PAROC Natura Lana är ett utmärkt alternativ om du vill minska koldioxidavtrycket från din byggnad.

Paroc Natura Lana koldioxidneutral stenullsisolering

Den byggda miljön spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringarna. I EU orsakar byggnader mer än en tredjedel av växthusgasutsläppen. I Sverige har till exempel Boverket uppskattat att den byggda miljön producerar 18 miljoner ton koldioxid om året, mycket mer än till exempel trafik. Att förbättra energieffektiviteten under hela den byggda miljöns livscykel är därför det mest kostnadseffektiva sättet att minska klimatförändringen, och energieffektiva koldioxidsnåla byggmaterial spelar en viktig roll för att uppnå detta mål. PAROC Natura Lana är ett svar på detta behov och erbjuder energieffektiv värmeisolering för ett antal applikationer inom koldioxidsnål konstruktion, såsom vägg- och takkonstruktioner. PAROC Natura Lana har alla kända fördelar med stenull; en utmärkt brand- och fuktsäkerhet och ljudabsorberande egenskaper i toppklass.

Innovativ teknik

PAROC Natura Lana tillverkas vid vår fabrik i Finland med hjälp av en smältteknik med låga koldioxidutsläpp (EMF)* och grön el som minskar CO₂-utsläppen från smältningen med cirka 80 % jämfört med den traditionella kupolugnstekniken. Genom att maximera andelen återvunnen stenull kan vi minska mängden jungfruliga råvaror i produktionen. Resultatet är en produkt med ett mycket lågt koldioxidavtryck:

  • GWP (A1 - A3) 0,59 kg CO₂ekv / m2, R = 1 i produktfasen och
  • GWP (A1-D) 0,72 kg CO₂ekv / m2, R = 1 under hela livscykeln.

Växthusgasutsläppen på 0,72 kg CO2-ekv / m2 (R = 1) under hela livscykeln för PAROC Natura Lana kompenseras av det Gold Standard-certifierade Gyapa-projektet i Ghana och tunnelbaneprojektet i Delhi, Indien. På detta sätt kan vi erbjuda dig vår första kolneutrala produkt. Koldioxidneutraliteten hos PAROC Natura Lana är tredjepartsverifierad av SCS.