Owens Corning utsett till ett av världens mest etiska företag!

06 mar 2019

Mest etiska företag 2019

För andra året i rad har Owens Corning erkänts av Ethisphere Institute som ett av Världens mest etiska företag 2019.

Ethisphere Institute, en global ledare i att definiera och främja standarder för etiska affärsmetoder, erkände i år återigen Owens Corning som en av fyra pristagare i bygg- och byggmaterialindustrin, vilket understryker företagets engagemang när det gäller att leda med integritet och att prioritera etiska affärsmetoder.

2019 prisade Ethisphere Institute 128 företag från 21 länder och 50 branscher. Dessa företag visar hur företag kan vara en drivande kraft för att förbättra samhällen, bygga kapabla och bemyndigade arbetsstyrkor, samt att främja företagskulturer med fokus på etik och en stark känsla av syfte.

– Vi är hedrade över att ännu en gång finnas med på Ethisphere Institutes framstående lista, säger Ava Harter, chefsjurist. – För Owens Cornings anställda är detta ett viktigt erkännande av vårt pågående engagemang för integritet och de högsta standarderna för uppförande i allt vi gör.

Metodik och poängsättning

Bedömningen Världens mest etiska företag baseras på Ethisphere Institutes ramverk Etisk kvot, som är en metod för att kvantitativt bedöma ett företags resultat på ett objektivt, konsekvent och standardiserat sätt. Informationen som samlas in ger ett omfattande urval av slutgiltiga kriterier för kärnkompetenser, snarare än alla aspekter av bolagsstyrning, risk, hållbarhet, efterlevnad och etik. 

Poängen genereras i fem huvudkategorier: etik- och efterlevnadsprogram (35 %), kultur av etik (20 %), företagens samhällsansvar (20 %), styrning (15 %), samt ledarskap och renommé (10 %). Alla företag som deltar i bedömningsprocessen får veta vilken poäng de tilldelats, vilket ger dem värdefulla insikter om hur de står sig i förhållande till ledande organisationer.

Pristagare

Den fullständiga listan över Världens mest etiska företag 2019 hittar du här >

Namnen och varumärkena ”World's Most Ethical Companies”och ”Ethisphere” är registrerade varumärken som tillhör Ethisphere LLC.