Paroc sponsrar NBS-dagarna, Nordiska Brandmäns Studiedagar i Stockholm den 18-21 maj

12 maj 2015

Utvecklingen går åt fel håll när det gäller brandsäkerheten vilket innebär ökade risker för både allmänheten och oss brandmän.

Mikael Svanberg, Brandbefäl och Projektledare för NBS dagarna.

Den 18 – 21 maj träffas nordiska brandmän på gemensamma studiedagar, NBS dagarna, på Karlberg Slott i Stockholm, för att tillsammans med sakkunniga diskutera och genomföra workshops om brandsäkerhet och hur den kan förbättras.

Paroc är huvudsponsor till eventet och bidrar med sakkunniga inom området som rör brand i konstruktioner och hur energieffektivisering kan vara brandsäker.


NBS-dagarna främjar kontaktskapande erfarenhetsutbyte och bidrar till en utveckling av tekniska och taktiska metoder i det dagliga arbetet inom brandförsvaret. Konferensen kommer att gästas av bland andra Karin Wanngård (S), Finansborgarråd i Stockholms Stad och Direktionsordförande i Storstockholms Brandförsvar. 

-Tyvärr går utvecklingen åt fel håll när det gäller brandsäkerhet och detta innebär stora risker för människors liv och hälsa. Byggregler och lagkrav på säkerhet har inte följt med i en allt tuffare kostnadsjakt och allt hårdare krav på energieffektivisering i bygg- och bostadssektorn, säger arrangören Mikael Svanberg , Brandmännens Riksförbund i Sverige. Denna negativa brandsäkerhetsutveckling är några av de frågor som kommer att behandlas under konferensen, fortsätter Mikael.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll när det gäller brandsäkerhet och detta innebär stora risker för människors liv och hälsa.

De ökade isolertjocklekar som energieffektivisering innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgöras av ett brännbart material.

Den snabba utvecklingen av nya byggmetoder och byggmaterial innebär helt nya utmaningar för byggkonstruktioner när det gäller brandsäkerhet och de teststandarder som används för byggmaterial är delvis föråldrade. Lagstiftningen uppdateras heller inte i tillräckligt snabb takt.

Paroc anser därför att brandsäkerheten i byggkonstruktioner komprometteras och vill genom att sponsra NBS-dagarna bidra till att lyfta brandsäkerheten på agendan.