Innovation, kreativitet och starkt fokus på personalen. Paroc på två scener i Almedalen.

01 jul 2013

Paroc kommer att tala på två scener under Almedalsveckan. Det är Lars Lindström, personalansvarig på Paroc, som blivit inbjuden av Västsvenska Handelskammaren och Försvarsmakten för att prata om hur Paroc arbetar med att skapa en innovativ och stark organisation.

Lars Lindström– Det är oerhört roligt att få chansen att prata i Almedalen. För Paroc är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför är det glädjande att vi bjuds in av både Västsvenska Handelskammaren och Försvarsmakten, säger Lars Lindström.

Paroc arbetar hårt för att vara en flexibel arbetsplats och lägger stort fokus på innovation. Bland annat har man anlitat Tillt för att genom konstnärliga processer stimulera personalen att tänka i nya kreativa banor. Dessutom var man först med att skriva avtal med Försvarsmakten i Skaraborg angående dubbelanställningar vid militär tjänstgörning. Detta var det första steget i en riksomfattande satsning på att engagera arbetsgivare i både privat och offentlig sektor utifrån försvarsmaktens nya bemanningsstruktur.

 

Läs mer i pressmeddelandet >>