Fler bränder i nya hus

05 nov 2013

Statistik från försäkringsbolaget IF, som redovisas i en artikel på alltombostad.se, visar att det inträffar betydligt fler bränder i nya hus jämfört med äldre. Villor som byggdes för mindre än tio år sedan brinner 50 procent oftare än hus som är äldre än trettio år. I nybyggen används numera materialet cellplast i stor utsträckning. Cellplast är billigt och effektivt som isolering, men det är också brandfarligt eftersom det brinner snabbt och utsöndrar giftiga gaser.

Bränder i villor visar på stora skillnader beroende på husets ålder. Hus som är yngre än tio år brinner omkring femtio procent oftare än hus som är äldre än trettio år. En förklaring är att det framför allt är barnfamiljer som bor i nyare hus, med allt vad det innebär av vardagsstress, nyfikna barn och hemelektronik.

Hus som byggs idag ska vara energieffektiva och väl isolerade. Cellplast är ett relativt nytt material som från början mest fanns i industribyggnader. Sedan några år tillbaka används det i allt större utsträckning även i bostadsbyggen, som effektiv isolering i golv, väggar och tak. Nackdelen är att cellplast, om det inte hanteras rätt, utgör en brandfara. Materialet brinner fort och orsakar mer omfattande bränder än traditionella material. Merparten av alla hus som byggs idag har cellplast som isolering i någon form.

Vi ser problem med den ökade användningen av cellplast i bostäder. Trots att man försöker göra materialet säkert, så är brandrisken större, säger Mats Larsson.

 

    - Vi ser problem med den ökade användningen av cellplast i bostäder. Trots att man försöker göra materialet säkert, så är brandrisken större. Det brinner snabbare, och orsakar fler totalskador, dvs att hela huset brinner upp. Dessutom utsöndrar cellplasten farliga gaser när den brinner, vilket utgör en stor risk för de som bor i huset, säger Mats Larsson, skadeinspektör på If, och före detta brandman.

Källa: alltombostad.se

Läs hela artikeln här >>