Första hållbarhetsrapporten från Paroc Group

21 dec 2012
Paroc, en av Europas ledande tillverkare av stenullsisolering, publicerar nu sin första hållbarhetsrapport: "Paroc Book of Sustainability 2012". Rapporten omfattar åren 2009–2011 och följer de riktlinjer för hållbarhetsredovisning som satts upp av den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI).

Hållbarhetspolicyn är ett strategiskt verktyg för Paroc och i framtiden kommer rapporten, som beskriver de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av företagets verksamhet, att publiceras varje år för produktionsanläggningarna i Finland, Sverige, Polen och Litauen.

Parocs viktigaste mål för de kommande åren är ökad energieffektivitet för produktionsanläggningarna och uppfyllandet av en nollvision i fråga om arbetsolyckor 2020.

Läs mer i pressmeddelandet eller ladda ned rapporten via länken till höger.