Boverkets Byggregler i ny tappning

28 sep 2012
I sin krönika i Fastighetsförvaltaren nr 4, 2012 reflekterar Anders Olsson, Senior Advisor på Paroc, över Boverkets Byggregler. Tidigare var Boverkets Ändringsregler, BÄR, endast rekommendationer utan legal giltighet.  Efter nästa årsskifte är ändringsreglerna en del i BBR och då gäller Boverkets Byggregler även renovering, om - och tillbyggnad. Stora förändringar just när det gäller ändringar alltså!

 

Anders Olsson, senior advisor Paroc

Anders Olsson Senior Advisor, Paroc AB

När jag skriver dessa rader så fullkomligt vräker regnet ner. Det är måndagen efter midsommar och flera av mina arbetskamrater har redan börjat sin efterlängtade semester. Fast jag undrar om de fortfarande längtar?

Men naturligtvis så blir det bättre. Det blir det alltid. Efter regn kommer solsken.
Nu är jag varken meteorolog eller spåman så hur vädret har varit när ni läser dessa rader går inte att förutse. Jag bara hoppas att ni haft en lika skön sommar som den jag tror att jag kommer att få. Hängde ni med?

Om man nu ska försöka komma in på ämnet som det var tänkt att man skulle skriva om, trots tankarna på kommande förlustelser.

Något som alla fastighetsägare kommer i kontakt med, antingen den närmaste tiden eller i alla fall någon gång under byggnadens livstid, är våra byggregler.
De ändringar i byggreglerna som Boverket införde den 1 januari 2012 och som når full verkställighet den 1 januari 2013, medför stora ändringar just när det gäller ändringar.

Rekommendationer blir regler

Tidigare var Boverkets Ändringsregler, BÄR, endast rekommendationer utan legal giltighet. Efter nästa årsskifte är ändringsreglerna en del i BBR och då gäller Boverkets Byggregler även renovering, om - och tillbyggnad. Mer exakt vilka krav som gäller vid respektive åtgärd finns att läsa i reglerna men grundkravet är att byggnaden eller den åtgärdade delen ska uppfylla samma krav som det som ställs för en ny byggnad.
När det gäller en ändring av exempelvis en fasad, så kan man av naturliga skäl inte göra en beräkning på byggnadens totala energianvändning efter åtgärden men tanken är att man efter att ha åtgärdat hela klimatskalet ska ha en byggnad som uppfyller de gällande byggnormerna.

Byggnader behöver renoveras

Självklart finns det undantag från kraven. Varsamhetskrav och förvanskningsförbud är några men om vi ska klara de uppställda klimatmålen så anser jag att vi är skyldiga att försöka åstadkomma så bra renoveringar vi bara kan.

Eftersom vi har ett byggnadsbestånd som är i stort behov av renovering och upprustning så har vi ett gyllene tillfälle att förverkliga även den förändring som krävs av oss för att även nästkommande generationer ska kunna både bo bra men även ha tillgång till vår fantastiska natur.

Nu tror jag inte att alla renoveringar kommer att klara att uppnå nybyggnadskraven, många byggnader måste bevaras i sitt ursprungliga skick för att vi ska kunna minnas och även förstå lite av våra tidigare generationer.

Miljö- och klimatmålen kräver mer än miniminivå

Men av just detta så faller det ut att för att klara att uppnå miljö och klimatmålen så måste de byggnader som vi uppför och renoverar vara avsevärt mycket bättre än de miniminivåer som finns i våra byggregler. Boverket har uttalat att man inte har för avsikt att inom de närmaste åren skärpa byggreglerna. Men samtidigt menar man att det är fullt möjligt att bygga bättre än kravet. För kravet är trots allt vad den sämsta byggnaden måste ha i energianvändning. Alla andra byggnader måste vara bättre.

Om vi tar med oss detta i fortsättningen så borde de framtida renoveringarna och nyproduktionen snart uppnå vad man kallar NNE-byggnader, det vill säga byggnader som klarar uppvärmningen endast med hjälp av interna bidrag. Värme från de boende, belysning och överskott vid matberedning för att nämna något.
En målsättning från EU är att vi ska ha dessa byggnader redan 2020. Så det är hög tid att renovera energiklokt.