Paroc Group är nu premiummedlem av European Industrial Insulation Foundation

07 mar 2011
Paroc Group kan stolt meddela att företaget har blivit utsett till premiummedlem av branschorganisationen European Industrial Insulation Foundation (EiiF). EiiF är en ideell stiftelse som arbetar för att informera om fördelarna med industriisolering som ett sätt att uppnå hållbarhet.

Stiftelsen bildades i början av 2009 och har idag Europas ledande leverantörer och tillverkare av tekniskisolering bland sina medlemmar. Den är tänkt att utgöra en viktig resurs för företag som vill minska sina koldioxidutsläpp i ett företagsklimat där medvetenheten om behovet av hållbar utveckling ständigt ökar.

– Det ligger i vårt intresse att samarbeta med EiiF eftersom vi, genom att arbeta tillsammans med andra medlemmar av stiftelsen, kan uppnå goda resultat. Som medlem av EiiF får vi tillgång till förstahandsinformation och kan bidra till framtidens industriisoleringslösningar, säger Philip Malek, produktchef VVS och Process Paroc AB.

EIIF-logoEiiF arbetar för närvarande med att utveckla en rad olika verktyg för att kunna kommunicera fördelarna med industriisolering. I synnerhet arbetar organisationen för att öka beställares, anläggningschefers och statliga myndigheters kunskaper om hur industriisolering kan bidra till energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp, samt att en sådan investering normalt lönar sig inom endast ett eller två år.

Paroc Group är en av Europas ledande tillverkare av stenullsisolering. Paroc Teknisk isolering tillverkar, marknadsför och säljer stenullsisolering och lösningar av hög kvalitet. Parocs produkter används för värme-, brand-, ljud- och kondensisolering i tillämpningar inom processindustri, husbyggnad (vvs) och varvsindustri samt för tillverkningsmaskiner och -utrustning (OEM).

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) är en europeisk icke vinstdrivande stiftelse med kontor i Schweiz. Den har bildats för att öka och etablera användningen av industriisolering som ett allmänt vedertaget sätt att skapa hållbar utveckling.