Flervåningshus i miljonprogrammet blir passivhus – prefabricerad fasadlösning från Paroc testas i Finland

17 okt 2011

Insulated wooden element used in renovating a Multi-storey building in Finland

Paroc har tagit fram ett nytt stenullsisolerat träelement som förenklar när flervåningshus ska renoveras och anpassas till passivhusstandard. I elementen finns redan obrännbar värmeisolering, ventilationskanaler och färdigmonterade fönster samt grundputs på putslamell. Därmed reduceras arbetet på plats och störningsmomenten för de boende blir mindre. Husets yttersta skal som i det här fallet består av betongsandwichelement rivs och gammal isolering tas bort.

– Prefabricerade element minskar betydligt arbetsmomenten på plats och den här tekniken gör att de boende slipper att flytta ut under renoveringstiden, vilket är en förutsättning för att det ska vara ekonomiskt möjligt att genomföra en renovering av den här typen av byggnader, säger Jukka Sevón.

Läs mer i pressmeddelandet >>

Läs mer

New facade
Innova-Projektet i Finland

Läs mer

New facade
Innova-Projektet i Finland