Studentbostäder, Bergen, Norge

Fantoft TRE Studentbostäder är två hus byggda i massivt trä enligt passivhusstandard. Det ena är fem våningar högt och det andra sex våningar. Det är Studentsamskipnaden i Bergen, SiB, som står bakom byggnationen och uthyrningen av studentbostäderna på Fantoft. SiB erbjuder idag över 4400 studenter i olika typer av bostäder i alla prisklasser och är överlägset den största aktören på hyresmarknaden i Bergen.

Husen, som är byggda i solitt trä istället för de mer vanligt förekommande materialen stål eller betong, har isolerats med PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO. PAROC Klimatskiva ZERO är en både kostnadseffektiv och tidseffektiv lösning som ger ett homogent isolerskikt minimalt med köldbryggor. 

Paroc har också levererat materialet som använts till brandisolering av ventilationskanalerna i de nya studentbostäderna. PAROC Stenull är obrännbar och uppfyller kraven i den högsta brandklassen, Euroklass A1. Genom att använda lösningar med PAROC Stenull erhålls ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd.

Använda produkter:

PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO

Paroc HVAC FireVent Mat Alucoat
Paroc HVAC FireVent Mat Comfort 

PAROC Klimatskiva ZERO till nya Fantoft tre 

Fantoft är en stadsdel i Bergen, som är Norges näst största stad. Där finns Universitetet i Bergen, Norges handelshøvskole samt Høgskolen i Bergen med utbildningar för bland annat ingenjörer, lärare och sjuksköterskor.

Marknaden för studentboenden i Bergen är pressad och höstterminen är extra svår. Genom Fantoft TRE kan SiB nu erbjuda ytterligare närmare 324 sängplatser fördelade på 289 rum, samt en förskola för 60-80 barn. Förskolan är främst till för studenternas barn men är även öppen för andra.

ZERO bra i höga träbyggnader

SiB har valt att använda PAROC Klimatskiva ZERO till nybyggnationen i Bergen Produkten möjliggör energirenovering motsvarande energiklass A men kan även som i Bergen användas i samband med nyproduktion som en utvändig isolering mot underlag av trä.

Lars-Erik Olsson, produktchef för Paroc Byggisolering, berättar att det finns många goda skäl till att använda PAROC Klimatskiva ZERO i höga byggnader av trä - och då primärt massivhus eller CLT-stommar. 

”Systemet är enkelt att montera, självbärande, kostnadseffektivt, naturligt hållbart. Dessutom skyddar det mot såväl kyla som fukt och brand."

Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskruvar som tar upp vindlaster och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande stomme. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion med minimala köldbryggor. 

Arkitektbyrån positiv

Bjørn Ivar Heggelund, B+B Arkitekter, tyckte det var väldigt roligt att rita hus i massivt trä.

”Det var utfordrene å få byggene til å virke minst mulig massive og monotone til tross for høy utnyttelse på tomten og en veldig regulær rominndeling.”

Arkitektbyrån tycker att Paroc Klimatskiva ZERO är en smart produkt.

”Det vi likte med isolasjonslosningen var att den kunne monteres direkte på massivtreet uten behov for lekter. Da får vi bedre U-verdi, mindre arbeid. Men det var utfordrerne å overbevise uavhengig kontroller av bygningsfysikk om att det var ok å ikke ha en egen vindsperre, det gikk flere runder for de godkjente dokumentasjonen.”

Det vi likte med isolasjonslosningen var att den kunne monteres direkte på massivtreet uten behov for lekter. Da får vi bedre U-verdi, mindre arbeid. 

Energi- och kostnadseffektivt

PAROC Klimatskiva ZERO är en väldigt kostnadseffektiv lösning som ger ett homogent isolerskikt minimalt med köldbryggor. Lars-Erik Olsson, Paroc, berättar att han gjort några kalkyler ur ett byggmästarperspektiv där han jämförde en konventionell isolermetod (med utanpåliggande träreglar, isolering och vindskydd) med ZERO-systemet.

”Det är framförallt montagetiden som skiljer. Det går nästan dubbelt så fort att montera Klimatskiva ZERO. Det lägre lambdavärdet ger också en mer energieffektiv lösning alternativt så kan väggtjockleken reduceras om man jämför med den konventionella metoden.”

Enkelt – och hjälp finns

Paroc har tagit fram ett dimensioneringsverktyg som finns på hemsidan. Med hjälp av det kan man beräkna antalet fasadskruvar, längden på dem samt dimensionerande värden på vindlast och vertikallast.

Projektinformation

Kategori
  • Väggisolering
År 2017
Land Norge
Adress Fantoftvegen 14R
Postnummer & ort 5075 Bergen
Arkitekt B + B Arkitekter AS
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.