Lixea pilotanläggning, Kristinehamn

Lixea utvecklar en innovativ biomassafraktioneringsprocess med hjälp av billiga joniska vätskor som gör det möjligt att separera komponenterna i träavfall och jordbruksrester till cellulosa, lignin och andra biprodukter som furfural och ättiksyra. Bygget av pilotanläggningen i Kristinehamn, Sverige, är nu slutförd med en råvaruskala på 20 kg/batch. Syftet med pilotanläggningen är att leverera ingenjörsdata för nästa uppskalningssteg samt för licenspaketet tillsammans med produktion av material till kommersiella partners och för prototypframställning.

Använda produkter:

Paroc Pro Section 100 AluCoat

Projektet och isoleringsuppgifterna

Processen sker i temperaturer över 100oC. För att säkerställa säkra arbetsförhållanden behövdes dedikerade heta områden såsom reaktionskärl, oljerör och processrör isoleras.

”Vi är mycket glada över att anläggningen är fullt fungerande nu. Att ha en bra isoleringslösning har gjort en enorm skillnad – det förbättrade anläggningens energieffektivitet avsevärt! Att arbeta med Bilfinger har varit ett absolut nöje. Från materialleverans till slutförande av arbetet. Allt utfördes på ett mycket professionellt sätt i tid”, säger Jennica Ivarsson, Lixeas COO.  

Liksom alla pilotanläggningar har Lixeas system flera böjar och flänsar. Därför måste isoleringen vara funktionell, lätt att ta bort och kostnadseffektiv. Utmaningen var att hitta rätt produkter med tanke på att det är en ganska kompakt anläggning med behov av full tillgång för drift- och underhållsändamål. Stenull var det naturliga valet av isoleringsmaterial eftersom det är en väl fungerande produkt som passade perfekt till rördimensioner och kärl. De olika beräkningarna av materialtjockleksbehov gjordes av Bilfinger och ett lokalt konsultföretag, Citec.

”Från dag ett var samarbetet med Lixea mycket produktivt. Vi upplevde att vi med vår långa erfarenhet av isoleringslösningar från preliminära beräkningar, leveranser från Bevego till utförande lyckats ge företaget den mest flexibla och lämpliga lösningen för detta projekt. Även ur ekonomisk synvinkel för kunden”, säger Morgan Vestlund, Bilfinger.


Projektinformation

Kategori
  • Process Industri
År 2023
Land Sverige
Adress Öståsgatan
Postnummer & ort Kristinehamn 68192
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.