Äldreboende Kv Malten, Sollentuna

I Silverdal, Sollentuna bygger Skanska just nu Sveriges kanske grönaste äldreboende. Kv Malten, ett egenutvecklat äldreboende på drygt 5000 kvadratmeter, med 54 lägenheter fördelat på tre våningar. Bygget är ett av Skanskas mörkgröna projekt med högt ställda miljökrav. Fastighetens väggar, tak och rör isoleras med PAROC Stenull, och tack vare ett samarbete mellan Paroc och lösullsentreprenören Sprutab kan materialspillet från väggisoleringen återanvändas i ny lösull. Med hjälp av vår tjänst REWOOL skapas ett cirkulärt flöde helt utan deponi. 

Använda produkter:

PAROC eXtra
PAROC BLT 
PAROC Hvac Section AluCoat T

Kv Malten – Ett av Sveriges grönaste äldreboende

 

I Sollentuna byggs just nu Sveriges kanske allra grönaste äldreboende. Kv Malten är ett av Skanskas mörkgröna projekt med högt ställda miljökrav. Fastighetens väggar, tak och rör isoleras med PAROC Stenull, och tack vare ett samarbete mellan Paroc och lösullsentreprenören Sprutab kan materialspillet från väggisoleringen återanvändas i ny lösull. Med hjälp av vår tjänst REWOOL skapas ett cirkulärt flöde helt utan deponi. 

I Silverdal, Sollentuna bygger Skanska just nu ett egenutvecklat äldreboende på drygt 5000 kvadratmeter, med 54 lägenheter fördelat på tre våningar. SPP har köpt fastigheten och äldreboendet kommer drivas i Attendos regi.

Redan från start har projektet hållit en hög miljöprofil. Man har arbetat utifrån Skanskas egen miljömodell, Gröna kartan, med målet att uppnå den högsta nivån, mörkgrönt. Kv Malten kommer att bli det första mörkgröna äldreboendet i Stockholmsområdet, och det tredje helt mörkgröna projektet i Stockholm.

Skanskas Gröna karta

Gröna kartan är del av Skanska Sveriges arbete med att bli klimatneutrala till 2045 och halvera utsläppen till 2030.  Gröna kartan tar hänsyn till miljökategorierna energi, klimat, material och vatten. Fyra olika kravnivåer formar en trappa som alla ligger på en högre nivå än gällande lagar och regler. Den mörkgröna nivån innebär i princip att man uppfyller kraven för att vara en nollenergibyggnad och att man uppfyller kravet noll avfall till deponi och noll farliga kemikalier. 

”Gröna kartan ställer höga krav”, berättar Skanskas Bertil Rosquist, Affärspartner Hållbarhet, ”på många områden betydligt tuffare än i de tuffaste traditionella certifieringssystemen på marknaden. 

Bertil Rosquist, Skanska  Bertil Rosquist, 
Senior advisor Hållbarhet Skanska

Det  gäller att välja rätt material från början

Saja Al-Mukdadi som är Projektingenjör vid Kv Malten berättar om projektet och om hur kraven konkret ställs redan i projekteringsfasen för att sedan genomsyra projektet hela vägen genom produktionen.

”Projekteringen är A och O för att kunna uppnå den mörkgröna nivån. Det gäller att välja rätt material från början, material som går att återanvända eller återvinna och som är hållbara och miljöcertifierade”, fortsätter Saja. 

Fredrik Mann är produktionschef för projekt Malten. Han instämmer och betonar vikten av att välja material som går att återanvända i alla byggprojekt, men speciellt i ett mörkgrönt projekt. I projekt Malten används PAROC Stenull i både vägg- och takisolering. Det spill som uppkommer kan återanvändas via lösning som utarbetats tillsammans med lösullsentreprenören Sprutab inom ramen för PAROC Rewool.  

 Saja Al-Mukdadi, Skanska  Fredrik Mann, Skanska

- Materialvalet är enormt viktigt för att klara de höga miljömålen och bygga för framtiden. 

Fredrik Mann och Saja Al-Mukdadi är två av Skanskas representanter vid bygget av Kv Malten. 

 

Projekt Malten kommer också certifieras enligt det amerikanska certifieringssystemet LEED. Systemet används för en bred utvärdering av en byggnads miljöprestanda och är poängbaserat så att ett projekt kan få poäng för miljövänliga åtgärder i samband med uppförande och användande av en byggnad. Guld-nivån kräver 60-79 poäng, kv Malten beräknas uppnå 70 poäng.

Återanvändning utan extra transporter ger win-win situation för miljön

Materialspill är ett stort problem för byggbranschen. Även om PAROC Stenull framställs av natursten, en praktiskt taget outsinlig naturresurs, måste vår planets resurser användas optimalt. Inom Paroc gör vi det på flera olika sätt, både i vår egen tillverkningsprocess och när vi tillhandahåller olika kundanpassade REWOOL-tjänster som stöder återanvändning och återvinning av våra produkter. PAROC Stenull kan återvinnas gång på gång för att framställa ny stenull. 

I projektet Malten har vi tillsammans med lösullsentreprenören Sprutab tillämpat vår REWOOL-lösning så att spillet tas tillvara och rivs till ny lösull i Sprutabs närbelägna lokaler. Entreprenörerna från Sprutab tar med det isoleringsspill som uppkommit vid väggisoleringen på bygget i samband med sitt arbete på byggplatsen. När sortering och hantering sker nära källan krävs inga extra transporter till avlägsna fabriker, vilket minskar miljöbelastningen. Helt i linje med de krav som Skanska ställer. 

”Isoleringsmaterial har traditionellt sett varit svåra att återvinna. Därför är vi tacksamma för den här lösningen som Paroc har tagit fram där vi kan återanvända spillmaterialet”, säger Bertil Rosquist. ”Det är precis den här typen av lösningar vi vill ha, där man tar tillbaka spillet och återanvänder det till en ny produkt, i det här fallet lösull. Närheten är också mycket positiv där återanvändningen görs lokalt utan extra transporter”. 

Michael Rundqvist, VD vid Sprutab, och Marcus Johnsson, projektledare, håller med. ”När fler och fler byggprojekt blir gröna måste vi sträva efter att minska deponifraktionerna. Då passar vår nya metod att riva överbliven skivisolering till lösull väldigt bra in” säger Michael. 

 Michael Rundquist, Sprutab  Marcus Johnsson, Sprutab Den innovativa lösningen att riva stenullsspill till lösull passar väldigt bra in i gröna byggprojekt. Michael Rundquist och Marcus Johnsson ser fler och fler tillämpningar och möjligheter att minska deponi.  

 

Med lite drygt 20 mörkgröna projekt i pipen för Skanska finns en stor utmaning i materialvalet. 

”Största utmaningen är att skapa ett cirkulärt flöde där material kan återanvändas. Det gäller att bli ännu bättre när vi projekterar. Att tänka på ett materials livslängd och att designa för återbruk” avslutar Bertil.

Projektinformation

Kategori
  • Lågenergibyggnad
År 2020
Land Sweden
Adress Johannesbergsvägen 1
Postnummer & ort 19138 Sollentuna
Arkitekt PE Arkitektur
Designer BTKon
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.