PAROC ROBSTER - Snabbt och stabilt för takisolering på stålunderlag

PAROC ROBSTER är en unik underskiva med mycket hög tramphållfasthet för underlag av bärande profilerad stålplåt. Tunnare skiva och större format ger snabbare läggning. Passar med både taklameller och takskivor. PAROC ROBSTER är gjord av stenull och är därmed brandsäker, fuktsäker och formstabil – viktiga parametrar för hållbart byggande.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Fördelar med PAROC ROBSTER

  • PAROC ROBSTER 50 kan läggas på alla vanliga typer av stålunderlag och säkert beträdas av takläggarna. Skivan har mycket hög tramphållfasthet. PAROC ROBSTER 60 kan användas både som underlagsskiva och som överskiva vilket betyder att man kan arbeta med två produkter istället för tre.
  • Tack vare det stora formatet och den låga vikten blir installationen mycket kostnadseffektiv. 
  • Det stora formatet ger också färre lyft och färre transporter uppe på taket. Arbetsmiljö och ergonomi förbättras för takmontörerna.
  • PAROC ROBSTER har mycket god isolerförmåga (lambda 36) och passar som del i både lamelltak och skivtak.
  • PAROC ROBSTER är gjord av stenull och brinner inte. Detta är viktigt för att förhindra brandspridning då brand på tak kan spridas mycket snabbt och utgöra en säkerhetsrisk för såväl fastighetsägare och personer som senare vistas i byggnaden.
  • Stenull kan inte absorbera eller lagra fukt och en byggnad som isoleras med stenull håller sig torr förutsatt en korrekt utförd konstruktion.
Image-teaser-Robster
Förutsättningen för att bygga hållbart är att välja hållbara produkter. Stenull är brandsäkert, fuktsäkert och formstabilt under hela byggnadens livslängd. När du väljer PAROC ROBSTER väljer du en produkt som bidrar till hållbart byggande.

Produktfakta PAROC ROBSTER

PAROC ROBSTER Stålunderlagsboard är anpassad särskilt för att fungera som undre lastbärande skikt på underlag av bärande profilerad stålplåt. Mycket hög tramphållfasthet gör boarden gångbar även på bärande plåtar med stora profilspann. 
Stålunderlagsboard levereras i formatet 1800 x 1200 mm och är endast 30 mm tjock vilket ger en låg vikt. Flera skivor kan bäras åt gången vilket gör utläggning av det undre lagret snabbare än vid läggning av konventionella underlagsskivor. Boarden har ytskikt som minimerar friktion mot andra ytor, vilket gör hanteringen smidigare när boarden lyfts av pall och vid utläggning på stålunderlaget.