Möt PAROC® NATURA LANA
- Vår första koldioxidneutrala stenullsisolering

PAROC Natura Lana är vår första koldioxidneutrala isoleringsskiva. Den är tillverkad av obrännbar stenull, med ett lambda-värde på 0,036 W/m˚K. PAROC Natura Lana är utformad för att användas i en mängd olika applikationer i energieffektiva, gröna byggnader speciellt i regelkonstruktioner och sadeltak.

Utmärkta hållbarhets-, fukt-, brand- och ljudegenskaper är alltid en del av Parocs isoleringsprestanda. Skivan installeras snabbt och enkelt mellan reglarna eftersom den bibehåller sin form och håller sig på plats utan extra stöd. Nya PAROC Natura Lana är det perfekta valet när du ska reducera din byggnads koldioxidavtryck.

Jag vill veta mer om PAROC Stenull!

contact-technical-support-icon
co-neutral-graph-se-1250px

Koldioxidneutral – Vad betyder det?

PAROC Natura Lana tillverkas vid vår fabrik i Finland med hjälp av en smältteknik med låga koldioxidutsläpp (EMF, Electric Melting Furnace)* och grön el som minskar CO₂-utsläppen från smältningen med cirka 80 % jämfört med den traditionella kupolugnstekniken. Genom att maximera innehållet av återvunnen stenull kan vi minska mängden jungfrulig råvara och får på så sätt en produkt med mycket låga CO₂-utsläpp – 0,72 kg CO₂-ekv/m2 (R=1) produkt (A1-D).

De återstående utsläppen kompenserar vi för genom att minska CO₂-utsläppen på andra områden via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram med motsvarande mängd. Vi har valt att stödja Gold Standard-projekten Gyapa cookstove och Delhi Metro. Genom att göra detta kan vi erbjuda dig vår första koldioxidneutrala produkt. Anspråket att PAROC Natura Lana är koldioxidneutralt har validerats av SCS (Scientific Certification Systems). 

* Sedan 1986

  • GWP-värdet för PAROC Natura Lana är 0,72 kg CO2-ekv/m2 (R=1) produkt för produktens hela livscykel (A1-D).

Resterande CO2-utsläpp kompenseras för genom att vi minskar koldioxidutsläppen i Gold Standard-projekten Gyapa cookstove och Delhi Metro.

CO₂-kompensation – Hur fungerar det?

Detta är de generella stegen mot en netto noll-produkt 

  1. Sätt ett mål för minskning av CO₂-utsläppen
  2. Skapa en förteckning över utsläppen från produktionen av en produkt (LCA och EPD)
  3. Minska utsläppen genom att höja effektiviteten, gå över till bränsleslag med lägre utsläpp eller köp av el från förnybara källor 
  4. Och för de återstående utsläppen, som inte kan elimineras, investera i aktiviteter utanför den egna organisationen som reducerar utsläpp och gör anspråk på den reduktionen via klimatkompensation.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Vi stödjer hållbar utveckling i Gold Standard projekt

PAROC Natura Lana används för att stödja Gold Standard-projekten Gyapa cookstove och Delhi Metro. Förutom att hjälpa till i kampen mot klimatförändringarna stöder varje Gold Standard-projekt en hållbar utveckling och klimatsäkerhet samt ytterligare effekter på hälsa och välbefinnande i lokalsamhällen. 

Projekt Gyapa Cookstove

Närmare 3 miljarder människor i utvecklingsländerna lagar sin mat och värmer upp sina hem med traditionella ugnar eller öppna spisar. Studien The Global Burden of Disease Study 2010 beräknar att 4 miljarder människor dör i förtid varje år på grund av att de exponerats för rök till följd av dessa metoder. Faktum är att det är den femte största riskfaktorn för sjukdom i utvecklingsländerna, och kvinnor och barn drabbas hårdast.

Detta partnerskapsprojekt mellan ClimateCare och Relief International, ger familjer i Ghana tillgång till Gyapa, en isolerad och effektiv ugn. Gyapa-ugnen tillagar maten snabbare, kräver 50-60 % mindre bränsle och genererar mindre rök. Det gör att den inte bara sänker koldioxidutsläppen, utan den har även hälsofördelar genom att användarna inte exponeras för giftig rök.


gyapa-cookstove-web-616

Projekt: Delhi Metro

Kärnan i detta projekt är att koldioxidavtrycket för personer som reser med tunnelbanan är mycket mindre än för motsvarande resa som görs med andra transportsätt, dvs privata fordon. Transportsätten som inte är tunnelbanan är inte bara mindre effektiva när det gäller bränsleekonomin, utan de förorenar också miljön mer.

Projektet involverar införande av energieffektiviserande åtgärder på utvalda tunnelbanestationer i Delhis Metro i Indien. Projektet bidrar också till en hållbar utveckling till stöd för landets välbefinnande i form av miljömässiga och samhällsekonomiska vinster.
   
I projektsituationen kompletterar tunnelbanan andra transportsätt och ersätter även de resor som görs med konventionella transportslag med tunnelbanan. Tunnelbanan är både ett effektivare, snabbare och säkrare transportsätt. Utsläppsminskningarna uppnås genom att man reducerar utsläppen av växthusgaser per passagerarkilometer med hjälp av tunnelbanan jämfört med konventionella transportsätt.

traffic-jam-dehli