Paroc certifierat enligt Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD

Vi tillbringar allt mer tid inomhus och kvaliteten på inomhusluften blir därför också allt viktigare. Som ett nästa steg i utvecklingen av innovationer för en bättre byggd miljö har Paroc certifierat en grupp HVAC-produkter enligt Eurofins Indoor Air Comfort® Gold-programmet – den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i Europa.

Utsläppsklassning av byggmaterial i allmänhet

För att uppnå en bättre kvalitet på inomhusluften måste produkter som är konstruerade för användning i byggnader och inomhusutrymmen uppfylla stränga kemiska utsläppsgränser, något som bidrar till att skapa sundare inomhusmiljöer. Målet med den frivilliga utsläppsklassningen Indoor Air Comfort är att förstärka utvecklingen och användningen av lågutsläppande byggnadsmaterial. Utsläppsklassningen är produktspecifik.
eurofins_gold_1187x457p

Certifierade produkter

Från och med maj 2017 är de HVAC rörskålar, mattor och lamellmattor som listas här certifierade enligt Eurofins Indoor Air Comfort Gold-programmet och uppfyller därmed de strängaste kraven på utsläpp till inomhusluftkvaliteten.

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Section GreyCoat T

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 

PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat

PAROC Hvac Mat AluCoat

PAROC Hvac Mat GreyCoat

Eurofins Indoor Air Comfort - Ett frivilligt märkningsprogram

Eurofins Indoor Air Comfort® är ett frivilligt märkningssystem som är öppet för alla tillverkare av byggprodukter. Klassningen har inte företräde före officiella byggnadskoder eller tolkningar av dessa. Många utvecklare, arkitekter och konstruktionstekniker föredrar dock Eurofins-klassade produkter när de väljer material till sina projekt för att främja en högkvalitativ och hållbar konstruktion.

 

Ladda ned certifikatet

Certificate-eurofins-gold-2
Indoor Air Comfort programmet
Inom Europa kunde EU:s miljömärkning ha beslutat att erbjuda en kombination som omfattar alla europeiska specifikationer för låga VOC-emissioner i en övergripande märkning, men istället föredrar de att lägga till en ny märkning. Den nya Indoor Air Comfort-märkning fyller en lucka i den alleuropeiska märkningen. 

Indoor Air Comfort:
Denna märkning kombinerar alla europeiska förordningar om VOC-emissioner från produkter – genom att de strängaste lagstadgade kraven i det aktuella EU-medlemslandet helt enkelt kopieras till en övergripande märkning. En produkt som är märkt med Indoor Air Comfort uppfyller de gränsvärden som definieras av valfri förordning på Europanivå.

Denna märkning kombinerar alla relevanta europeiska förordningar och de flesta av de frivilliga märkningarna av VOC-emissioner från produkter – genom att de strängaste kraven i det aktuella EU-medlemslandet helt enkelt kopieras till en övergripande märkning. Detta gör Indoor Air Comfort GOLD till den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i hela Europa.Därför är de certifierade produkterna också de med klassledande låga utsläpp, vilket följaktligen är bra för kvaliteten på inomhusluften.

Läs mer om de kriterier som omfattas på Eurofins hemsida.