Rätt isolering kan stoppa legionella

För att förhindra bakteriell tillväxt vid installationer av rör är det viktigt att de, enligt rekommendationer från BBR, utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24°C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören. Genom att välja produkter ur PAROC Hvac AluCoat-sortiment hålls de kalla rören kalla och de varma rören behåller sin värme. Energibesparingen får du på köpet.

Vad är legionella?

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som orsakar två olika sorts sjukdomar: legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande. Legionellabakterier sprids via luftaerosoler till exempel vid duschning och inte genom att man dricker vattnet. Legionellabakterien trivs i vattentemperaturer mellan 20°C och 45°C.

Vad säger Boverkets Byggregler? 

Installationer bör utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24°C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören. I tabellen nedan visas isolertjocklekens inverkan på stilleståndstiden. En enkel tumregel är att alltid använda minst  40 mm isolering för att säkerställa temperaturen på kallvattnet och minst 60 mm på varmvattenrör för att begränsa värmeläckage.

Kondensisolering

Tappkallvattenrören ska även isoleras för att förhindra kondensutfällning. 40 mm PAROC Hvac Section AluCoat T ger tillräcklig isolertjocklek och ytskiktet av armerad aluminiumfolie fungerar som en ångbroms.
 

Energibesparing

Genom att välja en tjock isolering för de varma rören i ett schakt erhålls en energibesparing samtidigt som temperaturen i schaktet hålls nere. De kalla rören hålls kalla och de varma rören behåller sin värme.
Image-tabell

Sortiment

PAROC Hvac Section AluCoat T är en rörskål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Användning vid isolering av varma rörledningar, isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar. I sortimentet ingår även isolering för rörböjar och tejp.
 
Läs mer om de olika produkterna på produktsidorna: 
 
Sortiment