Ladda ned våra projekteringsanvisningar

Vill du ha ett eget tryckt exemplar av någon av våra anvisningar? Fyll i formuläret så skickar vi!

Projekteringsanvisning för ventilerade ytterväggar

Så dimensionerar du Parocs isoleringsprodukter när de installeras i ventilerade ytterväggar i nya byggnader. Dimensioneringen baseras på VTT:s omfattande forskningsarbete.
projekteringsanvisning-ventilerade-fasader-294x378

Projekteringsstöd för brandskydd av trä

Paroc har ett brett utbud av typgodkända brandavskiljande träkonstruktioner. Här finns instruktioner och beräkningar för olika typer av väggar och bjälklag, ventilationskanaler mm. 
projekteringsanvisning-wood

Projekteringsanvisning för nära-noll konstruktioner

PAROC ZERO är ett flexibelt isoleringskoncept för isolering av både nya och befintliga byggnader till Nära-Noll standard.

Design guide

Projekteringsstöd för fuktsäkra konstruktioner

Så skapar du fuktsäkra konstruktioner med PAROC Stenull. Här kan du även läsa om grundläggande byggnadsfysik kring klimatskärmens utformning och vikten av en torr kedja i byggprocessen.
projekteringsanvisning-moisture

Projekteringsstöd för isolering av låglutande tak

Ett välisolerat tak är ett av de mest effektiva sätten att spara energi på. Valet av isoleringsmaterial har dock en avgörande betydelse för byggnadens samlade brandsäkerhet.
 
projekteringsanvisning-proof

Projekteringsanvisning för brandskydd av cellplastisolering

Så kan vägg- och takkonstruktioner som isolerats med cellplastisolering ges ett brandskyddande skikt med hjälp av PAROC FireSAFE.
projekteringsanvisning-fireprotection-plastics-se

Projekteringsanvisning för brandskydd av stål

Ger detaljerad och praktisk information för isoleringstjocklekar i olika stålprofiler tillsammans med illustrerande räkneexempel.
projekteringsanvisning-stal

Projekteringsstöd för akustik inom VVS och processindustri

Vi har samlat ljudabsorptionsvärden för våra produkter för teknisk isolering i en interaktiv guide.

projekteringsstod-ti-acoustic

Projekteringsanvisning för brandskydd av VVS-installationer

PAROC Hvac Fire är ett helhetskoncept för brandskydd av både cirkulära och rektangulära ventilationskanaler. 

projekteringsanvisning-hvac-fire