Parocs fem åtgärder för en cirkulär ekonomi

CIRKULÄR EKONOMI 2021-06-10

 

Som en del av Owens Corning har Paroc åtagit sig att nå målet om noll avfall till deponi senast 2030. För att nå det målet krävs konkreta åtgärder. Här berättar vi om fem sådana åtgärder.

Cirkulär ekonomi ser riktigt enkelt ut på pappret: en grön pil som bildar en cirkel och som därmed startar en oändlig rörelse. Men vad krävs egentligen för att sätta den där pilen i rörelse?

Vi beslutade oss för att sammanställa fem konkreta exempel på åtgärder som bidrar till en cirkulär ekonomi. Åtgärderna har använts och fortsätter att användas på Parocs fabriker idag. Handlingar säger mer än ord!


1. Från stenull till lösull

Blowing wool installationLåt oss gå tillbaka till 1980-talet. Det har redan gått 40 år sedan Paroc började använda en teknik där spill från tillskärning rivs till lösull. Lösullen paketerades därefter i påsar och såldes till kunderna.

Det är inte bara spill från tillskärningen i Parocs egen produktion som kan användas. Även material som har stått ute på lagret, t.ex. varor som är skadade på något sätt eller som är sekunda varor, kan användas.

2019 återvanns 26 000 ton överskottsmaterial och produkter av lägre kvalitet och användes för att tillverka lösull på Parocs fabriker.


2. Från stenull till fiber

Det finns också ett annat sätt att använda och återvinna stenullsskivor och produktionsöverskott: materialet kan malas till fiberremsor och återanvändas direkt som råvara för tillverkning av ny stenull.

Återvinningen kräver ingen smältning eller komplicerade faser, vilket gör det till ett särskilt energieffektivt sätt att återvinna isoleringsmaterial. Paroc återvinner årligen 35 000 ton överskottsisolering för att tillverka stenullsfiber.

Vår fabrik i Hässleholm ligger längst fram i användning av återvunnen stenullsfiber. Den senaste versionen av återvinningstekniken introducerades där under 2019. Redan nu, 2021, kan fabriken återvinna allt produktavfall som uppstår.

3. Från kunden tillbaka till fabriken

stenull
Återvinningssystemet REWOOL har använts i över 20 år i Sverige. När systemet lanserades 1996 var idén banbrytande: kunden packar överskottsmaterialet i påsar och bokar upphämtning eller lämnar själv påsarna till en Paroc-fabrik. Fabriken återanvänder därefter överskottsmaterialet och tillverkar antingen lösull eller återvunnen stenullsfiber.

Det finns också ett tredje sätt som svenska fabriker kan använda återvunnet överskottsmaterial med hjälp av REWOOL-systemet. Det är tillverkning av briketter. Men först några ord om Finland.

2020 lanserades Paroc REWOOL även i Finland där kundernas överskottsmaterial återvinns i samarbete med två företag. Ett av dem, Eko-Expert, använder sig av återvunnet material för att tillverka lösull.


4. Från avfall till briketter

När man tillverkar stenull genereras inte bara ett visst överskott utan även annat processavfall. Detta är material som inte kan användas som råvara för att tillverka lösull eller återvunnen fiber. Lyckligtvis kan det mesta återvinnas genom brikettering.

Men vad är briketter? Det är material från olika steg i produktionsprocessen samt en del avfall från installerade miljörengöringsprocesser. Dessa pressas ihop med betong och stenaggregat. 

En färdig brikett liknar en läskburk. Hälften av materialet är spill som uppstått i fabriken. Den andra hälften innehåller återvunnet material från en extern källa.

Det bästa är dock att briketter kan användas som råvara för tillverkning av nya PAROC Stenullsprodukter. 2019 möjliggjorde brikettering återvinning av 69 000 ton avfall vid Parocs fabriker. 

Som en del av Owens Corning har Paroc åtagit sig att ingen av våra fabriker kommer att generera avfall för deponi år 2030. Hässleholm är redan nu nära att nå nollvisionen: av det spill som genereras av fabriken skickas endast 6% till deponi. 

Det slås endast av en fabrik i Vilnius, Litauen. Där nåddes målet om noll avfall till deponi under 2020.

 

5. Återvinning av järn

Det finns ytterligare en åtgärd som kommer att hålla pilen i rörelse på alla Parocs fabriker. Det är återvinning av järn från den smälta stenen i de tillverkningsprocesser som involverar kupolsmältugnar.

Vid tillverkning av stenull måste stenråvara och briketter smältas först. I denna fas bildas järn. Järnet måste tas ut från kupolugnarna med jämna mellanrum. I järnet som återvinns finns det även smält aggregat.

Detta går naturligtvis inte till spillo. Järn kan samlas från massan för återvinning externt. Renad massa kommer å andra sidan att återföras till ugnen för att bli stenull.

Precis som alla andra återvinningsmetoder som Paroc använder sig av är även denna ett viktigt steg på vägen mot en funktionell cirkulär ekonomi.