Paroc och Prodikt i nytt samarbete: Digital plattform för hållbara byggprodukter

30 okt 2023

Paroc och Prodikt i nytt samarbete

Paroc har anslutit sig till Prodikt, en digital plattform för att främja hållbarhet och cirkularitet i byggbranschen. Prodikt gör det möjligt att jämföra olika byggprodukter utifrån deras klimatpåverkan, återvunnet material och inomhusemissioner. 

Energieffektivisering av byggnader är avgörande för att uppnå klimatmålen. Isolering spelar en viktig roll här, oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering. Hållbarhet och cirkularitet är därför en del av vårt dagliga arbete och vi fokuserar på återvinning och återanvändning redan i designfasen för våra produkter. För att underlätta för våra kunder tar vi nu steget in i ett samarbete med den digitala hållbarhetsplattformen Prodikt. 

Ökad transparens

PRODIKT är en öppen plattform där du enkelt jämför olika byggprodukter för att säkerställa minsta möjliga klimatpåverkan för ditt byggprojekt. 

”Med vår registrering i Prodikt tar vi transparensen till en ny nivå, berättar Emelia Samuelsson som är Sr Sustainability Specialist inom Owens Corning Paroc. Våra produkters klimatpåverkan, mängden återvunnet material och inomhusemissioner redovisas tillsammans i plattformen.” 

”Vi är mycket glada för att byggprocessens olika aktörer nu kan hitta Parocs produkter på plattformen Prodikt. Vi kommer möjliggöra positiv differentiering utifrån prestanda samt öppna nya dörrarna till specifikationer och försäljning. Tillsammans ger vi nu branschen ytterligare möjligheter till effektiva analyser och processer för ett klimatsmart byggande”, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare på företaget CarbonZero AB, som tillhandahåller plattformen Prodikt.     

Strategisk möjlighet

För oss innebär samarbetet framför allt en plattform som ökar vår synlighet, effektiviserar kommunikationen med kunder, och hjälper oss att bättre marknadsföra våra isolerlösningar på en global nivå. Det är en strategisk möjlighet för Paroc att fortsätta erbjuda innovativa och högkvalitativa produkter till en bredare publik.

I första steget introducerar vi våra vanligaste produkter för generell byggisolering och isolering av låglutande tak. Fler produkter fylls på i databasen kontinuerligt.

”Vi vill förenkla arbetet för våra kunder, och göra det enklare att välja hållbara material. Att ha tillgång till all information och dokumentation kring vår stenullsisolering direkt i portalen och dessutom ha kopplingen till klimatdeklarationer direkt i Prodikt gör arbetet både snabbare och mer exakt” avslutar Emelia

 

Fördelar med Prodikt:

  1. Ökad synlighet och tillgänglighet: Genom att presentera våra produkter på Prodikt-plattformen kan vi öka vår synlighet bland potentiella kunder och partners. Våra produkter blir enkelt tillgängliga för de som söker efter isoleringslösningar.
  2. Förenklad produktjämförelse: Prodikt ger oss möjlighet att visa våra produkters tekniska specifikationer och fördelar bredvid konkurrerande produkter. 
  3. Effektiv kommunikation: Genom att tillhandahålla detaljerad och aktuell produktinformation på Prodikt-plattformen kan vi effektivt kommunicera våra produkters egenskaper och användningsområden. Detta hjälper kunderna att förstå hur våra isoleringslösningar kan passa in i deras projekt och behov.
  4. Minskad administration ger mer tid mer kunderna: Det är enkelt att registrera produkterna i plattformen, och det görs bara en gång. Kunderna kan enkelt söka och hitta all information de behöver på plattformen, vilket frigör tid för mer värdefull interaktion med kunderna.
  5. Global räckvidd: Prodikt ger oss möjlighet att nå en bredare och global publik av potentiella kunder och samarbetspartners. Genom att vara närvarande på en plattform som används av människor från olika delar av världen kan vi expandera vår marknadsnärvaro och skapa nya affärsmöjligheter.