Grön Logik - energieffektivisering i byggnader

05 maj 2023

Rapportserien Grön Logik har initierats av Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Syftet är att påvisa den besparingspotential som finns i energieffektivisering av byggnader. En av slutsatserna är att om mer fokus läggs på isolering, både vid nybyggnation och renovering, bidrar detta till att vi snabbare närmar oss EUs klimatmål samtidigt som både energianvändning och utsläpp av växthusgaser minskar. Rapporterna har tagits fram i samverkan mellan Isoleringsfirmornas föreningInstallatörsföretagenSvensk VentilationSwedisol och Säker vatten. Författare till samtliga rapporter är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

 

Grön Logik – Den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader. 

November 2021

 

grön logik vindkraftverkRapporten belyser den hisnande besparingspotential som finns genom energieffektiviserande insatser i byggnader.

Ladda ned rapporten här >

 

Debattartikel i Dagens Industri: "Energieffektivisering avgörande för att nå klimatmålet".

 

 

 

Grön Logik -Åtgärdskostnader tilläggsisolering

Oktober 2022

 

grön logik fasad med fönsterRapporten uppmärksammar att åtgärdskostnaderna och lönsamheten för tilläggsisolering av flerbostadshus och småhus behöver ses över. 

Ladda ned rapporten här >

 

 

 

 

Grön Logik – Teknisk isolering, Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen

December 2022

 

grön logik ventilationsrör i ett takRapporten sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar med åtgärder som minskar energiläckaget från värme- och ventilationssystem.

Ladda ned rapporten här >

 

Debattartikel i Altinget: "Energiläckage kan spara miljarder".