Teknisk Isolering, Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen

01 dec 2022
I dag släpps rapporten Grön Logik – Teknisk isolering, Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen. Rapporten är den tredje i serien, som initierats av Swedisol, bransch-organisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag.

green logic

100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget i flerbostadshus

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar med åtgärder som minskar energiläckaget från värme- och ventilationssystem.

Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Rapporten studerar energiförlusterna i ventilations- och varmvattensystemen i flerbostadshus. Samhället kan spara nästan 100 miljarder genom att isolera dessa. 

För att klara klimatomställningen behöver Sverige antingen ha fullt fokus på investering i nyproduktion av förnybar energi och tills den är på plats ta kostnaden för de klimateffekter som fossil energianvändning resulterar i som fler skogsbränder, värmeböljor och översvämningar. Det andra alternativet är att minska behovet av utbyggnad av ny energiproduktion genom att samtidigt investera i åtgärder som minskar energianvändningen. Det beräknas vara ett både snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att minska vår klimatpåverkan.

– Potentialen att minska energianvändningen i det svenska bostadsbeståndet är stor, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. Rapporten visar att det finns en besparingspotential på 1,6 TWh per år genom att isolera värme- och ventilationssystem i flerbostadshus. Det motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet hos en kommun av Skaras storlek. 

Redan innan energipriserna ökade kopplat till kriget i Ukraina så uttryckte både Energimyndigheten och EU oro för att Sverige inte skulle nå det nationella energieffektiviseringsmålet: 50 procents effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005. 

– Potentialen för energieffektivisering av installationer inne i fastigheter har varit bortglömd alldeles för länge. Nu drabbar höga och oförutsägbara energipriser många fastighetsägare och boende hårt. Satsningar på energieffektivisering är viktiga för att få kontroll på kostnaderna, säger Johan Sjölund, vd på Isoleringsfirmornas Förening.

Enligt studien uppgår kostnaden för att tilläggsisolera ventilations- och varmvattensystemen i det svenska flerbostadshusbeståndet till 31 miljarder kronor.

– Trots att potentialen är stor så har svenska beslutsfattare haft dåligt fokus på att stimulera energieffektivisering. En rad studier visar att det behövs stöd för att fastighetsägare ska investera i energieffektivisering snarare än att prioritera andra åtgärder. Regeringen behöver snarast införa långsiktiga styrmedel för energieffektivisering, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Rapporten är den tredje i den uppmärksammande rapportserien Grön Logik. Den har tagits fram i samverkan mellan Isoleringsfirmornas förening, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Swedisol och Säker vatten. Författare till samtliga rapporter är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

Läs hela rapporten här >

Energiläckage kan spara miljarder - ta del av debattartikeln i Altinget >

För mer information, kontakta:
Johan Sjölund, verksamhetschef IF - Isoleringsfirmornas förening
johan@isolering.org, 070 – 962 75 37

Eva Strindberg, kommunikationsansvarig press och opinion 
eva.strindberg@in.se, 08-762 75 64 

Britta Permats, vd Svensk Ventilation
britta.permats@svenskventilation.se; 070-834 39 89

Veronica Koutny Sochman, VD Swedisol
veronica.sochman@swedisol.se, 070-176 14 01

Thomas Helmerson, tf VD Säker Vatten AB
thomas.helmerson@sakervatten.se, 08-762 75 27