Owens Corning fullföljer försäljningen av sin ryska verksamhet inklusive Paroc stenullsanläggningar

09 dec 2022

Efter att tidigare i år tagit beslutet att lämna den ryska marknaden meddelade Owens Corning den 5 december att man har slutfört försäljningen av sin verksamhet i landet. I och med slutförandet av försäljningen är Owens Corning PAROC inte längre ägare till produktionsanläggningarna för stenull i Izoplit/Tver, Ryssland, som tidigare tillverkade PAROC-isoleringsprodukter.

Owens Corning tillkännagav i mars sin avsikt att lämna Ryssland genom en överföring eller försäljning av sina anläggningar i landet och stoppade i april alla framtida investeringar i Ryssland.