Uppdaterat materialbibliotek ger konstruktörer en förbättrad användarupplevelse

12 aug 2020

BIM-verktyg för Parocs produkter

Produktinformation och konstruktionslösningar för alla våra produkter kan enkelt hittas med hjälp av ProdLib:s praktiska verktyg, materialbiblioteket BuildUp. Den nya, uppdaterade versionen av verktyget innehåller flera nya och praktiska funktioner.

ProdLib:s materialbibliotek BuildUp är kompatibelt med programvaror från både Revit och AutoCAD. Verktyget gör att arkitekter och byggnadsingenjörer kan skapa uppdaterade strukturtyper med olika byggmaterial och produkter.

Materialbiblioteket innehåller material och testade strukturtyper från flera tillverkare, inklusive strukturtyper och produktinformation från Paroc. Med verktyget kan konstruktörer skapa sina strukturtyper lager för lager, välja material och fastställa lagertjockleken. Det är också enkelt att söka på produkter baserat på materialets kvaliteter.

En uppdaterad version av verktyget BuildUp har nu släppts, med nya funktioner som garanterar en ännu bättre användarupplevelse.

Paroc införde den första versionen av ProdLib:s materialbibliotek BuildUp i maj 2019. Efter att ha använt verktyget i ett år kan vi konstatera att erfarenheterna av verktyget är lovande. Verktygets användbarhet förbättras hela tiden i takt med att fler tillverkare och mer produktinformation läggs in i systemet.

– För användaren är det viktigaste att verktyget är lätt att använda: jämfört med den traditionella metoden, dvs att söka efter produktinformation i olika bibliotek och skapa en strukturtyp i ett designprogram, så är det enklare med verktyget BuildUp, säger Juha Laihonen på Paroc.

– Konstruktörer kan snabbt söka efter information om alla produkter de behöver i ett och samma bibliotek.

Enligt ProdLib:s Janne Virtanen, är huvudtanken bakom utvecklingen av BuildUp att underlätta arbetet för konstruktörer. Marknaden har inte tidigare upplevt ett liknande system, och verktyget har verkligen fått ett bra mottagande. Feedback från användarna och tips på hur verktyget kan förbättras baserat på den första versionen har bidragit i utvecklingen av den nya versionen.

– Grundkonceptet och de viktigaste funktionerna har testats noggrant. Verktyget är nu lättare att använda och systemet som helhet fungerar bättre, fortsätter Virtanen och säger att systemet fortsätter att utvecklas i takt med att användarbasen växer.

Enligt Juha Laihonen har feedbacken från användarna varit positiv. 

– Parocs användargränssnitt i den nya versionen har också fått en direktlänk till detaljbiblioteket i Parocs strukturväljare, liksom en uppskattad Mer information-länk i produktinformationsavsnittet som tar användaren direkt till rätt ställe på tillverkarens webbplats. Informationen hittas snabbare med ProdLib eftersom användaren inte behöver lägga tid på att hitta rätt menyer och undermenyer på tillverkarens webbplats, säger Laihonen.

Fördelar

  • Användaren kan själv skapa projektspecifika lösningar i BIM format

  • Materialiblioteket innehåller aktuellt produktsortiment från välkända tillverkare

  • Materialbiblioteket innehåller konstruktionslösningar

  • Materialbiblioteket hålls ständigt uppdaterat

  • Enkelt användargränssnitt och effektiv sökmotor gör att arbetet går snabbt

  • Kompatibelt med Revit, AutoCad och andra CAD program

  • Programmet genererar dxf och pdf filer samt Revit Structure and Legend tools

  • Kan också användas som en Standalone applikation utan CAD eller BIM mjukvara

  • Tjänsten är kostnadsfri