Paroc Group avyttrar sin Paroc Panel System-verksamhet

14 dec 2016

Paroc Group har idag den 14 december 2016 nått en överenskommelse om att sälja hela aktiekapitalet för sin affärsenhet Paroc Panel System (PPS) till Kingspan Group Plc (Kingspan).  

Samtliga anställda på PPS kommer överföras till den nya ägaren. Utöver affären har parterna kommit överens om ett samarbete när det gäller att förse PPS fabrik i Parainen med stenull.

”Överenskommelsen är ett led i Parocs fokus på byggisolering och teknisk isolering. Vi kommer att fortsätta se över möjligheterna att expandera på denna marknad, liksom tillväxtmöjligheterna inom dessa områden”, säger Kari Lehtinen, Paroc Groups koncernchef.

PPS är ett dotterbolag till Paroc Group Oy. 2015 uppgick PPS omsättning till totalt 47 miljoner euro, och verksamheten sysselsatte närmare 100 personer i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.  Paroc Panel System-elementen tillverkas i Parainen i Finland.

För mer information, kontakta:
Kari Lehtinen, CEO Paroc Group, tel. +358 46 876 8904