Simhallar kräver avancerade produkter

10 jun 2015

Byggnader som används för speciella ändamål kräver alltid vissa egenskaper för de byggnadsmaterial som används. Ett bra exempel på detta är byggnader som används för sport, som t ex simhallar. Paroc och våra akustikprodukter i Parafon-serien valdes till projektet Ystad Badhus.

Förhållandena i dessa byggnader kräver att man sätter särskilt stort fokus på flera olika aspekter. Miljön i simhallar är exempelvis extremt krävande på grund av de hårda material som används på väggar och golv för att klara fukten och vätan i byggnaden.

Dessa specifikationer ställer även höga krav på byggnadernas akustik. Simhallar kräver produkter och material med avancerade ljudabsorberande egenskaper, liksom motståndskraft mot hög luftfuktighet. Materialen måste även motstå korrosion i mycket hög utsträckning.

Det är just därför som Paroc valdes som samarbetspartner för Ystad Badhus-projektet, där ett helt nytt badhus byggdes inne i Ystad som del av ett kommande friidrottskomplex som slutfördes förra året. Paroc kunde erbjuda de nödvändiga egenskaperna för isoleringsprodukter med ett korrosionsbeständigt nätsystem och ljudabsorberande takmateriel. I det här projektet har Paroc haft ett nära samarbete med både arkitekten, byggherren NCC och Ystad kommun genom att leverera material till takinstallationsföretaget.

Lösningen för den svårbemästrade våta delen av byggnaden var Parocs akustikprodukter i Parafon-serien. Detta är produkter som har konstruerats för just enastående ljuddämpning och beständighet mot hög luftfuktighet. Dessutom kunde vi tillhandahålla dessa produkter i storlekar som inte är standard, samt i olika färgnyanser, precis som arkitekten önskade.

Läs mer om Parocs lösningar för simhallar och duschrum >>

Ystad swimming pool project in Sweden  Ystad swimming pool project in Sweden  Ystad swimming pool project in Sweden

Bilder från Ystad Badhus.