Paroc har tilldelats den brittiska standarden BES 6001 för ansvarsfulla inköp

14 aug 2015

Paroc har certifierats enligt standarden BES 6001 Ansvarsfulla inköp för byggprodukter av BRE (Building Research Establishment Limited). Certifieringen omfattar samtliga Parocs produktionsläggningar för isolering i Europa. Paroc är den första tillverkaren av mineralullsisolering att certifieras enligt BES 6001 och fick betyget "Bra" för sina ansvarsfulla materialinköp.

Hållbarhet är en allt viktigare fråga i byggbranschen. Transparens, inklusive ansvar i leverantörskedjan, är ett sätt att visa på hållbar verksamhet inom industrin. BES 6001-certifieringen garanterar tillverkarnas trovärdighet samtidigt som den innebär en trygghet för entreprenörer och fastighetsägare när de uppfyller kraven för hållbar utveckling.

Vi strävar efter att ständigt förbättra våra verksamheter och säkerställa hög kvalitet i alla våra processer

"Vi har alltid tagit vårt miljöansvar på mycket stort allvar och den här certifieringen är ytterligare ett sätt att visa på vårt engagemang. Krav på ansvarsfulla inköp visar våra leverantörer att miljömedvetenhet är en förutsättning för ett samarbete med oss", säger Beatrice Rantanen, chef för miljö, hälsa och säkerhet på Paroc Group.

Vi har alltid tagit vårt miljöansvar på mycket stort allvar och den här certifieringen är ytterligare ett sätt att visa på vårt engagemang.

Parocs verksamhetsprinciper är vägledande för allt som våra medarbetare gör och alla processer är godkända enligt de senaste bestämmelserna och aktuella standarder. Samtliga av Parocs tillverkningsanläggningar och kalkstensbrott är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vår fabrik i Polen är även certifierad enligt OSHAS 18001.

 

BES6001 certification Richard Harby and Craig Treanor

Craig Treanor på Paroc (höger) mottar certifikatet av Richard Hardy, chef för BRE Global.