Höga kvalitetskrav på materialen som används på bayerskt bryggeri

01 sep 2015

Tyskar tar sitt öl på allvar, och samma kvalitetskrav som de ställer på ölet ställs även på bryggerierna, speciellt vad gäller brandsäkerheten.

Så var även fallet när det lokala bryggeriet insåg att deras traditionella hemvist, i Haidhausen i München, inte längre räckte till för företagets närmare 900 anställda. Man hittade en ny tomtfastighet i Langwied, med läge precis intill motorvägen, och den nya anläggningen är planerad att tas i drift och köras med full kapacitet under 2016.

Den nya produktionsanläggningen upptar 15 hektar och omfattar totalt 11 byggnader, med allt från bryggeri och maltsilos till lagerbyggnad, kontor och kafeteria, liksom en tunnel för högspänningsledningarna. Byggnaderna är tillverkade av förgjutna betongelement med en höjd på upp till 28 meter, och klädda med stenullselement från Paroc.

Den brandsäkra beklädnaden beställdes från Paroc i början av 2014, detta efter att Paroc agerat rådgivare till arkitekterna och fastighetsägaren i projektets planeringsfas. Paroc valdes som samarbetspartner eftersom man kunde garantera extremt släta ytor på de paneler i rostfritt stål som installeras över ett 7,5 meter långt spann. Installationen utfördes av Parocs bayerska kund Pröckl GmbH. Totalt levererades 41 000 m2 fasadpaneler, i tid och med perfekt finish.       

Paulaner Panels projectPaulaner project