Buller i skolmatsalar lätt att åtgärda. Industrin erbjuder rådgivning

02 mar 2015
Sveriges Radio har i en nyligen publicerad undersökning kunnat visa att ljudnivåerna i många matsalar i svenska skolor är alldeles för höga. ”Hög ljudnivå kan vara en orsak till att skolbarn inte får en välbehövlig paus under lunchen och därmed inte heller den näring kroppen behöver.” Citat SR. Nu reagerar delar av byggmaterialindustrin på detta och Paroc, en av marknadens ledande aktörer inom akustik och interiör, erbjuder rådgivning till de skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen.

Det är 70 skolor som har undersökts och i en majoritet av dem ligger bullernivåerna över 70 decibel. Det finns inga fastställda riktvärden för ljudnivån i skolmatsalar, men forskning visar att höga ljudnivåer påverkar människan negativt. Redan vid 80 decibel rekommenderar Arbetsmiljöverket användning av hörselskydd.

- Byggnormen reglerar enbart efterklangstider; inte ljudnivåer. Därför är ljudnivån i många fall för hög, säger Pontus Thorsson, Teknisk Doktor i akustik och ljudkonsult vid företaget Akustikverkstan. - Vid 90 decibel kan du knappt höra en person tala som befinner sig en meter från dig. Det förstår alla att det är en mycket stark ljudnivå som är oacceptabel i en skolmatsal. Om man vill sänka ljudnivåerna går det inte utan särskilda byggtekniska insatser. Absorbenter måste installeras så att rummet inte förstärker talet.

Vid 90 decibel kan du knappt höra en person tala som befinner sig en meter från dig. Det förstår alla att det är en mycket stark ljudnivå som är oacceptabel i en skolmatsal.

Paroc är inte överraskade av mätresultaten och vill nu hjälpa skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning.

- Det är beklagligt att ljudnivån i skolmatsalarna hittills inte verkar ha prioriterats från kommunernas sida säger Lennart Björkholm, Försäljningschef för akustik och interiör på Paroc. - Vi har nu beslutat erbjuda vår kunskap och expertis till de skolor som upplever problem, fortsätter Lennart. Man hör bara av sig till oss så kommer vi ut med konsulter som kan ta fram ett lämpligt beslutsunderlag.

- Vi har nu beslutat erbjuda vår kunskap och expertis till de skolor som upplever problem. Man hör bara av sig till oss så kommer vi ut med konsulter som kan ta fram ett lämpligt beslutsunderlag.

För ytterligare information om Paroc:s erbjudande till skolor i Sverige kontakta:
Försäljningschef akustik och interiör Lennart Björkholm, tel 0705-438844

För ytterligare teknisk information om buller och höga ljudnivåer kontakta:
Pontus Thorsson, teknisk doktor akustik, Akustikverkstan , tel 0706-593799

Länkar:
www.paroc.se  
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21858