Oberoende test avslöjar brandrisk med sandwichpaneler med PIR-kärna

04 jul 2014

Försäkringsbolaget If har genomfört en verklighetstrogen brandtest av sandwichpaneler med olika kärnmaterial, PIR och stenull. Resultatet visar att det är stora skillnader vad gäller brandsäkerhet, trots att båda typerna av sandwichpaneler kan ha samma klassning i brandmotstånd.

Bakgrunden till testet är att försäkringsbolaget If upptäckt att de fått allt fler skadeanmälningar från bränder i fastigheter med PIR-paneler. Deras misstanke var att PIR-panelen inte håller det brandskydd den utlovar samt att rökskadorna blir större än i jämförelse med stenullspaneler. If valde därför att göra en så verklighetstrogen test som möjligt för att se hur panelerna fungerar i brand när de installerats utanför laboratorier.

Resultatet visar att laboratorietester inte alltid speglar verkligheten. Framförallt fick man en mycket större brandspridning för PIR-paneler än vad som var förväntat. Stenulls-panelen uppträder däremot i enlighet med vad klassificeringsreglerna för material anger.

Läs mer i pressmeddelandet här >>