Parocs Prestandadeklaration finns nu tillgänglig

12 jun 2013
Declaration of PerformanceEnligt EU:s nya Byggproduktförordning (CPR) kommer CE-märkning att bli obligatorisk i EU-länderna för alla byggprodukter som har en harmoniserad produktstandard eller för vilka tillverkaren har erhållit European Technical Approval (ETA). Produktegenskaper som omfattas av CE-märkning ska anges med en enhetlig prestandadeklaration fr.o.m. 1 juli 2013.
Parocs produkter är redan CE-märkta, så förändringen innebär att vi ska ange produktegenskaperna enligt den enhetliga prestandadeklarationen. Prestandadeklarationen innehåller samtliga obligatoriska egenskaper för en produktgrupp samt lösningsegenskaper enlig harmoniserade standarder.

Parocs prestandadeklaration finns nu tillgänglig på vår webbsida. Våra kunder kommer att få webbadressen på följesedeln med alla leveranser. Prestandadeklarationens dokumentnummer kommer också att finnas på produktetiketten.

Den nya Byggproduktförordningen berör Parocs samtliga produktgrupper, förutom några kompletterande byggprodukter som inte har någon harmoniserad produktstandard.