Paroc Group först ut - avtalar om partnerskap med Försvarsmakten

31 maj 2013

Paroc Group, den ledande tillverkaren av isolering i Östersjöområdet, är det första privata företaget att skriva partnerskapsavtal med den svenska Försvarsmakten för ett aktivt samarbete gällande visstidsanställda.
– Kompetensutveckling är en grundsten för ett innovativt företag som Paroc. Det är självklart att vi ska göra allt för att underlätta för de anställda som vill engagera sig i försvarsmakten och vidareutbilda sig inom allt från ledarskap och team-work till logistik, säger Lars Lindström, Personalchef Paroc Skandinavien.

Paroc and Swedish defence in partnership  Skaraborg har en historik av nära samarbete mellan Försvarsmakten, kommuner och näringsliv. Därför var förutsättningarna goda när man 2011 påbörjade pilotprojektet för att hitta lösningar för dem som vill tjänstgöra i Försvarsmakten och samtidigt har annan anställning. Projektet i Skaraborg är det första steget i en riksomfattande satsning på att engagera arbetsgivare i både privat och offentlig sektor.

Paroc var med från det första pilotprojektet och har arbetat för att hitta bra lösningar för privata arbetsgivare med personal anställd både i företaget och i Försvarsmakten.

Från vänster: Inger Levin Skaraborgs sjukhus, Fredrik Ståhlberg regementschef Skaraborgs regemente, Leif Walterum kommunalråd Skövde kommun, Marita Bengtsson kommunalråd Lidköpings kommun, Lars Lindström Paroc Group, Håkan Johansson Skaraborgs flygflottilj.

Läs mer i pressmeddelandet >>