Ny energiklok putsskiva från Paroc

11 jun 2013

Nu lanserar vi putsskivan FAS B även i Sverige. Den nya skivan, som används som underlag vid tunnputsning av fasader, har ett lägre lambda-värde, lägre vikt och finns i dimensioner upp till 200 mm. - Förutom lågt lambdavärde och vikt, kan FAS B i likhet med vårt övriga sortiment av putsskivor varken absorbera eller lagra fukt. Det ger mycket goda förutsättningar för torra byggnader med god kvalitet på inomhusluften, säger Pär Gustavsson, produktchef Paroc Byggisolering.

Rendered facade, ETICS 7PAROC FAS B har ett lågt lambdavärde, 0,036 W/mK, samt en låg vikt vilket gör den lättare att hantera på byggplatsen och enklare att montera. Den finns dessutom i dimensioner med tjocklekar ända upp till 200 mm.

Med hjälp av tunnputsskivorna i Parocs FAS-sortiment, går det att få fram ett jämnt underlag för tunnputs även om den bärande väggen är ojämn.

PAROC® Stenull är en naturligt obrännbar och hållbar isolering som har överlägsna egenskaper när det gäller brand och fukt. Produkterna tillhör den högsta Euro-brandklassen A1, som är den högsta för byggmaterial. Stenullsisolering absorberar eller lagrar inte fukt utan ger torra byggnader med god kvalitet på inomhusluften.


PAROC FAS B
Värmeisoleringsskiva av obrännbar stenull, avsedd för tunnputsade fasader. Skivan är fuktsäker och reagerar inte på temperaturförändringar.
Format: 1200 x 600 mm
Tjocklek: 50-200 mm
Deklarerad värmekonduktivitet: 0,036 W/mK