PAROC Hvac Combi - största kombin i klassen

Ledningar för varma rör, kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp ska av olika anledningar isoleras. Genom isolering minskas värmeförlusten, frysning förhindras liksom brandspridning och kondensbildning. På vissa rör krävs även en isolering för att dämpa oönskade ljud.
 
PAROC Hvac Combi Alucoat T är en kombinationslösning för isolering av varma rörledningar, kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla. Rörskålen har en unik stjärnformning och eftersom produkten täcker flera dimensioner blir installationen både snabbare och enklare. 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Fördelar med PAROC Hvac Combi AluCoat T

  • Snabbare, snyggare och enklare montage
  • Skyddar mot värme, brand, ljud och kondens.
  • Brandsäker - Brandklassad i Euroklass A2L-s1-d0.
  • Närproducerad 
  • Combirörskålarna ger en enklare hantering hos återförsäljare och isolerare
Combi-storlekar-2

SORTIMENT 

PAROC Hvac Combi Alucoat T är en prefabricerad isolering av obrännbar stenull belagd med armerad överlappande aluminiumfolie och tejp i längsgående slits. Användningsområdet är isolering av varma rörledningar och isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla när fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar. 
 
I sortimentet ingår isolering för rördimensioner 12-18 mm, 22-28 mm, 32-38 mm samt 42-48 mm. Tjocklek 20-80 mm. Längd 1200 mm.

Mer information om produktens egenskaper finns här >