Uppdaterad PAROC® Calculus Login

12 mar 2019

Nya onlineversionen av PAROC Calculus Login har publicerats. PAROC Calculus Login har samma funktioner som PAROC Calculus online, med skillnaden att här kan du genom att skapa ett konto få tillgång till onlinelagring av dina projekt, beräkningar och anpassningar.

PAROC® Calculus Login är ett smidigt och enkelt beräkningsprogram för teknisk isolering för olika HVAC- och processindustritillämpningar, t.ex. rörledningar, ventilationskanaler och behållare, som dessutom är helt gratis. Programmet har funktioner som uppskattas av tusentals användare av teknisk isolering jorden runt.

Länk PAROC® Calculus Login

PAROC® Calculus Login:

  • Gränssnitt som är lätt att använda
  • Fungerar på PC, surfplatta och mobiltelefon
  • Beräkning av värmeförlust, yttemperatur och temperaturfall i rör, ventilationskanaler, processindustribehållare, ventiler och flänsar
  • Enkel inmatning av rör- och kanaldiametrar (fördefinierade)
  • Köldbryggor för rör- och ledningsupphängningar
  • Energibesparingar, frysningstider och andra avancerade funktioner för att korrekt specificera produkter
  • Beräknad isoleringsvikt
  • Skriva ut beräkningar till pdf
  • Lägga till anpassade produkter, media och beklädnad
  • Alla beräkningar baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO 12241.