Nu ökar vi trycket! För din och miljöns skull.

20 feb 2019

 

Ökad kompression för din och miljöns skull

Nu tar vi nästa steg i vårt miljöarbete genom att ytterligare komprimera våra produkter. Under våren ökar vi komprimeringen med upp till 70 % på flera av våra produkter – ett arbete som gör att transporterna blir färre, kraven på lagringsutrymme minskar och hanteringen underlättas.

Paroc arbetar aktivt med sitt miljöarbete och effektiv komprimering av produkterna är en viktig del i det arbetet. Högkomprimerade produkter ger färre transporter och kräver mindre lagerutrymme både hos Paroc och hos kunderna. Dessutom blir hanteringen av produkterna enklare och tar mindre plats ute på byggena. 

– Det här är ett ständigt pågående arbete, ju mer vi kan komprimera våra produkter desto mindre påverkar de miljön under transporter och lagerhållning. Och det är viktigt för oss. Nu tar vi nästa steg och komprimerar upp till 70%, säger Lars-Erik Olsson, Produktchef på Paroc Byggisolering i Skövde.

Utmaningen ligger i att behålla den höga kvaliteten på produkterna samtidigt som det fortfarande ska vara enkelt att använda dem. 

– Att komprimera produkterna är inte svårt i sig, men att öka komprimeringen och samtidigt behålla produkternas unika egenskaper och kvalitet är en utmaning. Därför är vi glada att nu kunna genomföra detta, säger Lars-Erik Olsson.