PAROC Stenull skyddar mot brand

PAROC Stenull - Brandsäker isolering av stenull

 

Isolering kan öka brandbelastningen hos en byggnad markant, och valet av isoleringsmaterial har därför stor inverkan på byggnadens samlade brandsäkerhet. Den säkraste lösningen i alla typer av konstruktioner är att använda obrännbar isolering i klass A1 eller A2-s1, d0.

PAROC Stenull - Brandklassad isolering

 • Är obrännbar.
 • Är klassificerad i Euroclass A1 – den högsta europeiska brandklassen för byggmaterial.
 • Bibehåller sina brandskyddande egenskaper upp till 1 000 ºC.
 • Kan skydda strukturer från att kollapsa vid brand i upp till 4 timmar.
 • Förhindrar brandspridning.
 • Skyddar brännbart material i upp till 60 minuter.
 • Behöver inget underhåll – skyddar under byggnadens hela livslängd.
 • Ger människor extra tid för att utrymma byggnaden.
 • Kan användas i extrema förhållanden som marin industri och kraftverk.
 • Avger endast mycket lite rök vid en brand.

Brandskydda konstruktioner

Valet av isoleringsmaterial har stor inverkan på en byggnads samlade brandsäkerhet. Den säkraste lösningen i alla typer av konstruktioner är att använda obrännbar isolering, som PAROC Stenull. 
FireSaving-616-01

Brandskydda tekniska installationer

Även tekniska installationer måste brandisoleras. Vårt sortiment PAROC Hvac Fire ger både brandskydd och termisk isolering i en och samma produkt. Samtliga produkter är testade och typgodkända. 

paroc-hvac-fire-616x265

Så tycker brandmännen

Paroc har genomfört en undersökning bland 397 brandmän i Finland för att undersöka vilka förbättringar som rekommenderas av dem. Resultatet av undersökningen visar på tre faktorer som försvårar brandmännens arbete:

 • Ökad mängd rökgaser i byggnader (62%)
 • Ökad mängd lös egendom i lägenheter (78%)
 • Användning av brännbara isoleringsmaterial (66%). 

Brandmännen anser att den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra brandsäkerheten är en förbättring av konstruktioners brandavskiljande förmåga (50 %). Syftet är att förhindra branden och de skadliga rökgaserna från att sprida sig från ett rum till ett annat och från en lägenhet till nästa.  

Does-not-burn

PAROC Stenull brinner inte

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.