PAROC Stenull kan återanvändas

PAROC Stenull kan återanvändas

 

Även om PAROC Stenull framställs av natursten, en råvara som är naturlig och en praktiskt taget outsinlig naturresurs, måste vi använda vår planets resurser optimalt. Vi gör det på flera olika sätt, både i vår egen tillverkningsprocess och när vi tillhandahåller tjänster som stöder återvinning av våra produkter. PAROC Stenull kan återvinnas gång på gång för att framställa ny stenull.

 

PAROC Stenull

  • Stenullen lämpar sig för återanvändning som värmeisolering på en ny plats, förutsatt att materialet kan tas om hand intakt på den föregående platsen. 
  • Spillmaterialet från tillskärningen av skivor i produktionen används som råmaterial för nya stenullsprodukter, och minskar därmed behovet av ny sten.
  • Isolering används som transportpallar för att minimera avfall (takprodukter).
  • Uttjänt isolering återanvänds som lösull.
  • PAROC Stenull kan användas på ett säkert sätt som deponi eller markstruktur.