Isolering för kompakta torvtak

Tak med näver och torv har gamla traditioner i Norden och även i dag är intresset stort för att lägga torv på taket. Framför allt på fritidshus, och speciellt på timmerhus, är det många som vill ha torvtak. I dag används nya material och metoder. Under de senaste åren har en utveckling skett på produktsidan både när det gäller tätskikten under torven, värmeisoleringen och läggningen av torvskiktet.

PAROC Turf isolering av torvtak

PAROC TURF Torvtaksskiva är en tryckfast skiva av stenull som är specialutvecklad för användning på torvtak. Torvtaket är ett kompakt tak där torvtäckningen ligger direkt på värmeisoleringen över en heltäckande, vattentät takbeläggning med svetsade fogar.

Taklutningen på ett torvtak är oftast mellan 15 och 35 grader. Från en lutning på 27 grader armeras torvskiktet. Lösningen är i första hand avsedd för fristående villor och stugor som delvis eller kontinuerligt värms upp, men kan även användas på större byggnader.

Paroc Turf - Torvtaksplate, torvtak, isolasjon torvtak
  • Torv
  • PAROC TURF Torvtaksskiva
  • Eventuell spaltbildande PE-platta
  • Tätskikt
  • Underlagstak råspont/boardskiva

 

Sintef godkjenning Paroc TurfParoc innehar ett Teknisk Godkännande nr 20643 utfärdat av SINTEF i Norge som omfattar PAROC Turf och den principiella uppbyggnaden av yttertaket. Godkännandet omfattar inte underliggande tätskikts egenskaper eller beständighet.

 

 

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC TURF 190 mm   270 mm 360 mm
 U-värde, W/m2K 0.18 0.13 0.10

Deklarerad värmekonduktivitet PAROC TURF: λD = 0,037 W/mK. 
Dimensionerande värmekonduktivitet använt i torvtak λd = 0,038 W/mK (Sintef Teknisk Godkjenning Nr 20643) 

 

 

Läs mer

Läs mer i broschyren:

Läs mer

Läs mer i broschyren: