Isoleringslösningar för renovering av kallvind

Kallvinden utgör ofta den största enhetliga ytan i en byggnad, och merparten av den värme som försvinner ut via klimatskärmen försöker tränga ut genom taket. För att maximera energieffektiviteten bör man börja med att kontrollera om vinden behöver tilläggsisoleras.

Kostnaden för tilläggsisolering på kallvinden består ofta endast av kostnaden för termisk isolering. En effektiv isoleringstjocklek på kallvindar är till exempel minst dubbla väggtjockleken. För tilläggsisolering rekommenderar vi PAROC Lösull.

Om befintligt vindskydd i ytterväggen inte går tillräckligt högt upp vid kanterna mot taken, bör en vindavledare installeras. Lämna en ventilationsspalt på ca 10-20 mm. En öppningsyta på 0,1 m2 per 100 m2 yta är ett bra riktvärde.

Om det inte finns tillräckligt med plats för tilläggsisolering i området kring takkanterna, kan man kompensera för detta genom att installera motsvarande isoleringsvolym i andra delar av taket
.

Alternativ:

 1. Låt en lösullsentreprenör som är specialiserad på lösullsisolering utföra isoleringsarbetet. 
 2.  Om behovet av tilläggsisolering inte är så stort, kan du själv fördela granulerad stenull med hjälp av en Attic 300. 
Renovering vind lösull

Det är viktigt att vindavledaren avlutas ovanför det nya isolerskiktet (min. 150 mm) med ventilation till uteluften.

Användning av PAROC eXtra eller Natura Lana är en effektiv metod för uppgradering av takisolering. Vindavledaren säkerställer ventilationen på kallvinden och gör anslutningen mellan ytterväggen och taket mer lufttät.

Renovering, vind skivor
 • .
 •  
 • PAROC Vindavledare (XVA 002), (pdf), Vindavledare
 • PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana
 • Sågspånsfyllning
 • Befintlig lufttät bjälklag
 • Det är viktigt att vindavledaren avlutas ovanför det nya isolerskiktet (min. 150 mm) med ventilation till uteluften

   

  Är underlaget torrt och den gamla isoleringen i godtagbart skick kan den översprutas med lösull.

   

  Det är viktigt att vindavledaren avlutas ovanför det nya isolerskiktet (min. 150 mm) med ventilation till uteluften.

   

   

  Tilläggsisoleringens effekt på fuktnivån i stommen

  Exempel: Ett lager av 150 mm stenull som har lagts på 200 mm gammal sågspånsisolering på en vind. Med en utetemperatur på -10 ºC höjs temperaturen på den gamla isoleringen under tilläggsisoleringen till +8 ºC, medan den relativa luftfuktigheten sjunker från 85 % till 30 %. Detta betyder att den gamla sågspånsisoleringen torkar och den nya stenullsisoleringen skapar ett brandsäkert skikt ovanpå den brännbara isoleringen.

   

  Energirenovering av tak

  Värmen stiger uppåt och därför är det extra viktigt att isolera taket. Energirenovering av taket kan genomföras på olika sätt beroende på husets förutsättningar. Man bör ha i åtanke att husets estetiska utseende ändras om man samtidigt åtgärdar ytterväggarna från utsidan, speciellt gäller detta fönster och dörrar samt takfot och gavelutsprång. Därför kan det vara ett bättre val att bygga på ett nytt yttertak med nya takstolar. Detta monteras utanpå det befintliga yttertaket som gjordes på renZERO-projektets pilotobjekt, se nedan.

  Energy renovation of roofs