Källartak Lösningar

a) Målat isolerat tak: klistrad mot underlaget, målad yta

PAROC CGL 20cy är en stenullslamell som limmas fast direkt på källartaket med SW Klister (XPG 001), (pdf) Byggklister. Förbehandlingen av lamellens synliga sida är silikatbaserad, vilket förkortar tiden för slutförande av ytan.

PAROC CGL 20cy gör att du slipper den tidskrävande delen av takmonteringen. Skiktet med lamellisolering skapar en takyta som kan strykas med målarfärg. Lamellerna har fasade kanter som döljer ojämnheter på ytan och ger taket ett mycket tilltalande utseende.

Enligt brandtester klarar en betongkonstruktion på 140 mm med ett 50 mm tjockt lager av PAROC CGL 20cy lamellisolering brandklass REI 240.

Isoleringslameller har också höga ljudabsortionsvärden:

  • Ljudapsortionskoefficienten för PAROC CGL 20cy med en tjocklek på 60 mm är αw=0,95
  • Ljudapsortionskoefficienten för PAROC CGL 20cy med en tjocklek på 200 mm är αw=1,00
Källartak 
 
 

b) Putsat isolerat innertak: klistras mot underlaget

PAROC Linio 80 är en stenullslamell som limmas fast direkt på betongtaket. Stenullen har enastående alkaliresistans. Behandla ytan med puts. Putsa isolerskiktets yta enligt instruktioner från tillverkaren av putssystem. Den färdigbehandlade ytan har inga synliga skarvar och ser ut som en traditionell putsad yta. 

Underlak
  • Bärande golvkonstruktion: hålbjälklag i betong
  • PAROC Linio 80, Putslamell fastlimmad med SW Klister (XPG 001), (pdf) Byggklister.
  • Isoleringslamellerna har hög tryckhållfasthet, vilket betyder att du kan putsa ytan enligt instruktionerna från putssystemets tillverkare.
  • En putsad yta utan synliga skarvar.
 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC CGL 20cy 100 mm   150 mm 200 mm      
 PAROC FAL 1

  150 mm 250 mm 350 mm 
 U-värde, W/m2K 0.31 0.22  0.17  0.23  0.15  0.12
 

c) Putsad takisolering: montering under motgjutning

Undvik onödiga monteringsfaser genom att montera isoleringslamellerna på botten av gjutformen till golvplattan. När betongen torkar binds isoleringslagret tätt mot betongen. Sedan kan du putsa eller måla isoleringslagrets yta enligt putstillverkarens eller färgtillverkarens instruktioner. Den färdigbehandlade ytan är jämn och har inga synliga skarvar.
 
Undertak - motgjutning 
  • Bärande golvkonstruktion: betongplatta.
  • PAROC Linio 80, Putlamell fäster tätt med på betongen under motgjutningen i formen.
  • Isoleringslamellerna har hög tryckhållfasthet, vilket betyder att du kan putsa ytan enligt instruktionerna från putssystemets tillverkare.
  • När isoleringen monteras under gjutning skapar den en jämn takyta som bara behöver målarfärg som översta lager. 
Isoleringslösning med U-värde
PAROC CGL 20cy 100 mm   150 mm 200 mm      
PAROC FAL 1

  150 mm 250 mm 350 mm 
U-värde, W/m2K 0.33 0.23  0.17  0.25  0.15  0.13

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Hålbjälklag, betong λU = 0.74 W/mK d = 265 mm  R = 0.36 m2K/W  
Betongplatta λU = 1,7 W/mK d = 200 mm R = 0.12 m2K/W
PAROC CGL 20cy λU =0.037 W/mK    
PAROC Linio 80 λU =0.040 W/mK
   
Övergångsmotstånd Rsi + Rse = 0.21 m2K/W