Brandisolering av vindsbjälklag och mellanbjälklag

I träbyggnader används stenull för värme-, brand- och ljudisolering. Ytmaterial som gipsskivor bildar ett lufttätt lager som förhindrar att förbränningsgaser rör sig genom strukturen vid brand. Antalet lager av gipsskivor påverkar också strukturens brandmotstånd.
Vindsbjälklag  Öka brandmotståndet i vindar med stenull från PAROC. I detta fall kan du även utelämna några av gipsskivorna och ändå uppnå samma brandtekniska klass. Prova PAROC eXtra eller PAROC BLT för denna lösning.