Isolering av stålkonstruktioner

Byggreglerna kräver att vissa delar av en byggnad ska ha brandmotstånd. Detta beror på byggnadens storlek, vad den ska användas till och vilken funktion elementet har.

Fire safe insulation, steel construction 1

 

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand. Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 °C – oavsett stålets kvalitet. Skydda därför den bärande konstruktionen i byggnaden med PAROC FPS 17 som är testad och godkänd för brandskydd av bärande stålbalkar. Beroende på tillämpning kan du använda en av tre brandskyddsmetoder: profil, box och solid. 

Ju större volym stål i det exponerade området, desto bättre brandmotstånd har det. Hur snabbt stålstrukturen värms upp i en brand kan enkelt uttryckas som förhållandet mellan den yta som är exponerad för branden och profilens stålvolym. Förhållandet kallad profilfaktor betecknas A/V, ibland används termen F/A. Om förhållandet är högt ökar stålets temperatur snabbt. I praktiken betyder detta att tunna stålkonstruktioner behöver ett tjockare skydd.

Läs mer om projektering av brandskydd av stål i vår Projekteringsanvisning. Där finner du också tabeller för sektionsfaktorer och dimensionering av isolertjocklekar.

Relaterade FAQ

Här finns frågor och svar som rör lösningen på denna sida. För alla FAQ, vänligen gå till FAQ Byggisolering >
Jag ska montera brandskivan FPS 17, kan den skruvas upp med skruv och bricka?

FPS 17 används för att brandisolera bärande stålkonstruktioner. Produkten har ett europeiskt typgodkännande som vi rekommenderar att man följer. Paroc kan inte rekommendera någon annan metod än de som är testade enligt detta godkännande. Den godkända metoden för pelare och balkar är svetsnit och bricka. 

Mer information hittar du här