Brandskydd av korrugerad stålplåt

Korrugerat ståls lastförmåga utan brandskydd upprätthålls i 15–30 minuter vid brand, beroende på konstruktionen. Stålplåten böjs, men lastförmågan finns delvis kvar. När det saknas isolering ovanpå den korrugerade stålplåten går värmen rakt igenom metallen och sprids uppåt. Stålets temperatur stiger då långsamt. När isolering installeras ovanpå den korrugerade stålplåten stiger temperaturen på metallen istället snabbt p g a dess värmeisolerande förmåga även vid höga temperaturer.

Provningsstandarden för denna typ av konstruktion EN 1365-2: 2014. Taket belastas statiskt under provningen och det finns gränsvärden för tillåten deformation under testen vilket gör det svårt att uppnå en relevant klassificering utan att komplettera undersidan med ett skyddande skikt av brandisolering.

Paroc har genomfört brandtester på en lamelltakkonstruktion med en statisk last på 0,9 kN/m2 och uppfyller kriterierna för REI 60 och REI 30 enligt Typgodkännandebevis 1008/94.

 

Brandmotståndsklass REI 30 / REI 60

 
   

 

Sektionering

Vid brandsektionering används PAROC ROX 2, Stav Brand av stenull. De finns för på marknaden förekommande plåtprofiler. De passar plåtens profilering och monteras enligt
figurerna nedan. Minimilängd är 600 mm. 

Sektionering. Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak  Sektionering. Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak 

Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak.
Vägg parallellt med takplåtens profilriktning.

Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak.
Vägg vinkelrät mot takplåtens profilriktning.

Stavarna placeras i både övre och undre profilen när plåten ligger tvärs väggen (figuren till höger). För ytterligare uppgifter hänvisas till Stålbyggnadsinstitutets (SBI) publikation 125, Projektering av Industri- och Hallbyggnader.