Brandisolering av innerväggar

Innerväggar är ofta konstruerade av gipsskivor med ett bärverk av trä eller stål. Dessa väggar är normalt inte bärande, men i vissa fall kan det förekomma. Bärande innerväggar har ett krav på brandklassning. Ingående materials brandklass och konstruktionens brandmotstånd har fastställts enligt gällande europeiska provningsmetoder. Kravet på en brandklassad innervägg anges i gällande byggregler.

Innerväggar kan konstrueras på många olika sätt. Specifikationerna beror på avsedd användning och prestanda. Innerväggar kan byggas av olika typer av skivmaterial, som bärs upp av ett ramverk av trä eller metall, med eller utan skarvar. De kan också byggas med kompositpaneler som bärs av ett exponerat ramverk eller med prefabricerade paneler som fogats ihop i golv- och takspår, med eller utan bärverk.

När branden har tagit fart angriper den konstruktionen. En brandklassad innervägg fördröjer brandspridningen och avskiljer branden under en viss tidsperiod. Innerväggens brandmotstånd fastställs genom att testa hur den beter sig när den utsätts för värme och tryckförhållanden som kan förekomma vid bränder. Brandmotståndstester använder en standardiserad temperatur-/tidskurva och en standardiserad tryckdistribution. Brandmotståndet för sådana innerväggar varierar mellan 30 och 240 minuter (eller mer). Paroc har en ETA (Europeiskt Teknisk godkännande) för innerväggar med EI 45, EI 60 och EI 90. Läs mer i godkännandet >

Träkonstruktioner

Brand är en av de första frågorna som dyker upp när man diskuterar träkonstruktioner. Byggnader av trä måste dock uppfylla samma brandsäkerhetsregler som alla andra byggnader och utgör därför ingen förhöjd risk för de boende. 

Innerväggar med träreglar och golv med träbjälklag har använts i många år som brandavskiljande element och deras prestanda har bevisats gång på gång i tester och i verkliga bränder. Träkonstruktioner har hög och förutsägbar prestanda vid brand eftersom trä förkolnas ca ~ 40 mm i timmen. Ännu viktigare är att det behåller sin strukturella integritet, dvs bärförmågan.