FEDS (Fire Exposed Duct System), ett unikt brandberäknings-program

Brandisolera kanaler rätt och säkert med nytt beräkningsprogram

Brandskyddslaget har, i samarbete med Lunds universitet och QREO AB, tagit fram det unika dataprogrammet FEDS (Fire Exposed Duct System). Programmet, som bygger på den europeiska provningsstandarden EN 1366-1:2014, släpptes i årsskiftet 2021-2022, och syftet är att kunna beräkna erforderlig utvändig brandisolering för ett brandutsatt kanalsystem. I praktiken 'bygger' man upp en del av ett kanalsystem med olika ingående komponenter som till exempel:

• Ventilationskanalen
• Brandisolering
• Brandgasspjäll (med eller utan läckage)
• Ventilationsdon
• Byggnadsdel

I programmet ansätts bland annat brandtemperatur, luftflöde och luftflödestemperatur på den del av kanalsystemet som är brandutsatt.
De produkter som ingår i Parocs sortiment av brandisoleringslösningar för VVS-installationer finns redan inlagda i systemet, vilket gör valet av rätt isolering väldigt enkelt.

- Det finns ingen vägledning, varken i rådstexterna i BBR eller provningsstandarden 1366-1, om hur långt eller med vilken isolertjocklek kanalsystemet ska isoleras i förhållande till byggnadsdelen. Detta kan man däremot få fram med hjälp av beräkningsprogrammet FEDS,'

säger Tomas Fagergren, en av grundarna till Brandskyddslaget och även en av de sakkunniga som tagit fram beräkningsprogrammet.

Vill du veta mer om beräkningsprogrammet?

Brandskyddslaget-logo
FEDS indata-1064_441
PROJEKTERING FÖR TEKNISK ISOLERING är en hjälp för dig som arbetar inom förskrivande led. Här har vi samlat information och verktyg som förenklar ditt arbete med våra produkter.