renZERO presenterar resultat från piloten på Länsmansvägen

01 apr 2014

renZERO-piloten är färdigrenoveradSveriges första totalkoncept för energirenovering av småhus till nära-noll, renZERO, testades under hösten 2013 i ett pilotprojekt på Länsmansvägen 32 i Skarpnäck, Stockholm. renZERO-konceptet är utvecklat i ett samarbete mellan Paroc, NIBE och Elitfönster och kontrollerat av VTT (Finska Teknologiska forskningscentralen).

På Länsmansvägen 32 i Skarpnäck i Stockholm energirenoverades under hösten 2013 ett hus med renZERO-konceptet. Målsättningen var att minska husets energianvändning från 128 kWh/m2 och år till 25 kWh/m2 och år, vilket motsvarar nivån för ett nybyggt passivhus. Nu presenteras kostnaderna för energirenoveringen av piloten och samtidigt lanseras de nya produkter som ingår i konceptet.

– Om man som familjen på Länsmansvägen 32 ändå tänker renovera huset kan det vara klokt att tänka energirenovering. Det minskar energiförbrukningen ordentligt, är inte mycket dyrare än en vanlig renovering och ökar dessutom värdet på bostaden eftersom huset anpassas till framtida energikrav, säger Anders Olsson, teknisk projektledare för renZERO.

Om man som familjen på Länsmansvägen 32 ändå tänker renovera huset kan det vara klokt att tänka energirenovering. Det minskar energiförbrukningen ordentligt, är inte mycket dyrare än en vanlig renovering och ökar dessutom värdet på bostaden eftersom huset anpassas till framtida energikrav.

Fakta om huset på Länsmansvägen
Huset är en enplansvilla med källare med byggår 1945. Tillbyggd på 50-talet men aldrig renoverad. Fasaden före renovering var av träpanel. Bo- och biyta är 100 m2 + 100 m2 och huset värmdes före renoveringen upp av en bergvärmepump. Kostnaden för uppvärmning och varmvatten före renoveringen var 128 kWh/m2 och år till en kostnad av 25 000 kr per år.

Samma återbetalningstid som vid en traditionell renovering
Totalkostnaden för energirenoveringen på Länsmansvägen 32 uppgick till 960 000 kronor, vilket kan jämföras med motsvarande kostnad om 620 000 för en traditionell renovering. Tack vare den ytterligare sänkning av energikostnaderna som en energirenovering innebär är återbetalningstiden för investeringen densamma som för en traditionell renovering. (Se separat underlag för beräkning.)

NÅGRA VIKTIGA JÄMFÖRELSETAL

   renZERO Energirenovering  Traditionell renovering
 Total renoveringskostnad kronor

 960 000

 620 000

 Energibesparing kWh/år

 16 700 *

 11 000

 Energibesparing kr/år

 22 000 *

 14 300

 Återbetalningstid år

 44

 43

*Enl beräkning från VTT

För beräkningar – se Bilaga 3.

22.000 kr i minskad energianvändning
De årliga kostnaderna för uppvärmning och varmvatten låg före energirenoveringen på ca. 25.000 kronor. Mätutrustning har nu installerats i huset på Länsmansvägen 32 och energianvändningen beräknas av VTT minska till ca. 3.000 kr per år. Slutliga värden kommer att presenteras i slutet av 2014.

1,2 miljoner i ökat fastighetsvärde
Enligt Mäklarringen som är aktiva i området ökade energirenoveringen med renZERO värdet på fastigheten med 1,2 miljoner kr – från 5,8 till 7,0 miljoner kr.

210 kg/år i minskade CO2 utsläpp
Att bidra till minskade utsläpp av CO2 är sannolikt ett av våra viktigaste mål för att minska påverkan på klimatet. VTT, Finska statens forskningsinstitut, har gjort en beräkning av hur mycket energirenoveringen på Länsmansvägen 32 bidrar till att minska CO2 utsläppen och resultatet är häpnadsväckande; hela 85%. Omräknat i kg/år innebär detta att familjen Åkerström-Venstedt nu minskat sin miljöbelastning med hela 210 kg CO2/år.

Om en normalvilla som har en boyta på 144 kvm energirenoveras minskar CO2 utsläppen med 300 kg/år (1 kWh är 21,6 g CO2 enligt VTT). Detta kan jämföras med att en ny bil släpper ut i snitt 138 gr CO2 /km vilket gör att 300 kg/år motsvarar 215 mil bilkörning.

EU’s målsättning är att alla nyproducerade bostäder skall vara nära-nollenergibyggnader senast år 2020 och att energianvändningen i bebyggelsen ska reduceras med 50 % till 2050. Men 70-80 % av alla hus vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda¹ och har en alltför hög energianvändning.
Enbart i Sverige finns ca. 1,5 miljoner småhus byggda före 1980² och i behov av renovering. Om samtliga dessa hus energirenoveras finns alltså en betydande potential till minskade CO2 utsläpp.

¹ KÄLLA Arne Elmroth, Professor Emeritus, LTH
² KÄLLA Prognoscentret 

För ytterligare information kontakta: 
Maria Mehner, Kommunikationschef, Paroc Skandinavien Tel: +46 72-234 26 53
Lars-Erik Olsson, Produktchef Byggisolering, Paroc Skandinavien Tel: +46 70 51 45 387
Philip Malek, Produktchef Teknisk Isolering, Paroc Skandinavien Tel: +46 70 51 43 195

Bilder för fri publicering
Åsa Eriksson, Tel +46 72 71 56 692, e-post: asa.eriksson@paroc.com 

 

 

 

 

Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av ett antal banker och andra institutionella investerare samt av Paroc-anställda som minoritetsägare. År 2012 uppgick vår omsättning till 430 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 019.